Verkkokauppa elää valtavan nopean muutoksen keskellä. Pysyäkseen muutostahdissa brändeiltä edellytetään jatkuvaa trendien seurantaa, niiden muovatessa kuluttajien odotuksia ja ostokäyttäytymistä. Myös me Vaimolla pureudumme trendeihin erityisellä tarkkuudella. Näin varmistamme, että asiakkaidemme liiketoimintatavoitteet ovat linjassa heidän digitaalisen kaupankäynnin mallien kanssa, mm. teknologian valinnan, asiakaskokemuksen muotoilun, tiekartan luomisen ja brändin virtualisoinnin osalta.

Mutta mitkä trendeistä ovat ne kaikista oleellisimmat?

Kaikkea kun ei ole mahdollista tai järkevää seurata.

Ei huolta, olemme koostaneet tähän artikkeliin näkemyksemme viidestä suurimmasta verkkokaupan trendistä vuodelle 2022. Jotkut näistä polveutuvat COVID-19-pandemian aikaansaamista pakotetuista muutoksista, toisia taas siivittää jatkuvasti muuttuva kuluttajakäyttäytyminen.

 

Top 5 vähittäiskaupan trendiä – huomioi nämä vuonna 2022

 

D2C-myynti

D2C-myynnin (direct to consumer) seuraaminen muuttuu koko ajan mielenkiintoisemmaksi. Yhtenä esimerkkinä trendin jalkautumisesta ovat alun perin digitaaliset D2C-brändit, jotka laajentavat nyt toimintaansa verkkokaupasta kivijalkaan. Toisaalta myös monet uudet toimialat ovat alkaneet hyödyntää suoraa myyntiä kuluttajille. On myös havaittavissa suuntaus, jossa suuret brändit hakevat uudenlaista toimintamallia saadakseen ”suoran kontaktin” kuluttajaan.

Viime aikoina on kirjoitettu paljon D2C-yrityksistä, jotka aloittivat toimintansa verkkokauppoina, mutta ovat sittemmin avanneet rinnalle kivijalkamyymälöitä. Allbirds seurasi yrityksen Warby Parker mallia, joka seurasi vähittäiskauppias Everlanen jalanjäljissä. Vai menikö kuvio ehkä sittenkin toisin päin?

Joka tapauksessa, nämä aiemmin yksinomaan digitaaliset brändit ovat avanneet useita myymälöitä, tarjoten asiakkailleen mahtavia myymäläkokemuksia, jotka heijastavat loistavasti yritysten verkkokaupalla luomaa brändiä.

D2C-toimintamallin luominen voikin olla hyvä tapa vastata uuteen kehityssuuntaukseen, sen mahdollistaessa nopean uusille markkinoille etabloitumisen sekä matalat markkinoille tulon kustannukset. D2C-myynti on vahvassa nosteessa useiden merkittävien brändien strategiassa, ja se tulee olemaan laajemminkin varteenotettava digitaalisen kaupankäynnin toimintamalli, jolla saavutetaan tavoiteltu yhteys kuluttajaan – ilman välikäsiä.

Lisää aiheesta: Mitä on D2C-verkkokauppa?

 

Livestriimattu digitaalinen kaupankäynti (qvc)

Ostoskanava on meille kaikille tuttu konsepti. Mutta oletko tietoinen tavoista, joilla sitä hyödynnetään digitaalisen kaupankäynnin työkaluna? Jos et, esittelemme seuraavaksi tätä ilmiömäisesti kasvavaa verkkokaupan strategiaa.

Lyhenne QVC tulee sanoista laatu, arvo ja mukavuus (quality, value, convenience). Alkujaan tämä tarkoitti tv-kanavaa, joka tarjosi mahdollisuuden tehdä helposti ja mukavasti ostoksia kotoa käsin. Nykyaikainen ilmentymä toimintamallista on livestriimattu ostaminen, jota tarjotaan erilaisilla sosiaalisilla alustoilla, kuten Facebook, Instagram, Youtube ja TikTok.

Livestriimattu ostaminen on jo suunnattoman suosittua Aasiassa, ja esimerkiksi Kiinassa sadat miljoonat ihmiset katselevat ostoslivestriimejä. Nykyään myös Amazon on lanseerannut sisäisen QVC-alustan ja Walmart on testannut liveostamista TikTokissa. Livestriimattu verkkokauppa on siis selkeästi lähdössä lentoon, ja muita tapoja hyödyntää videota vähittäiskaupassa seuraa epäilemättä perässä.

On todettu, että video-ostostuokiot yhdessä myyjän kanssa saavat aikaan korkeampia konversioasteita ja lisäävät vuorovaikutusta brändin kanssa tavallisia mainoksia enemmän. Myyjän edustaja voi toimia videotapaamisessa myös eräänlaisena henkilökohtaisena assistenttina, arvioimalla vaatteen istuvuutta, oikeaa tyyliä ja jopa katsomalla mitä kaappisi sisältää, tarjotakseen sopivia vaihtoehtoja. Videoavusteinen ostaminen onkin nouseva trendi, joka tulee kasvamaan nopeasti vuonna 2022.

 

Yhden klikkauksen kassa

Amazon on hyödyntänyt yhden klikkauksen kassaa jo vuodesta 1999. Heidän patenttinsa yhden klikkauksen ostoprosessista vanheni kuitenkin vuonna 2017, avaten sen suomat mahdollisuudet laajalti käytettäväksi. Yhden klikkauksen kassa tekee ostamisesta nopeaa ja helppoa, samalla se vähentää petoksia ja luo brändätyn ostokokemuksen, joka kantaa läpi asiakkaan matkan.

Ostoskorin hylkääminen verkkokaupassa on haaste, joka koskettaa jossain määrin jokaista kauppiasta. On myös osoitettu, että tyypillinen syy ongelmaan on verkkokaupan monimutkainen kassaprosessi. Yhden klikkauksen kassaprosessi taklaa tätä ongelmaa. Jos haluat, että verkkokauppasi saavuttaa selkeää kilpailuetua, kiinnitä huomiota kassaprosessin yksinkertaistamiseen – ja varmista, että helpot maksutavat sinetöivät hyvän ostokokemuksen.

Yhden klikkauksen toimintamalli tarjoaa myös muutakin kuin oston mukavuutta. Kassa-alustojen tarjoaja Bolt esittää, että sulavasti ja nopeasti etenevä kassakokemus voi tuottaa jopa 60 % enemmän konversioita.

Vuoteen 2022 astuessa myös petosten estäminen on entistäkin korkeammalla brändien prioriteettilistalla. Yhden klikkauksen kassa edesauttaa tätä tavoitetta vaatimalla henkilöllisyyden vahvaa todentamista.

Arvioimmekin, että yhden klikkauksen kassa tulee olemaan yksi eniten omaksutuista digitaalisen vähittäiskaupan trendeistä vuonna 2022.

Lisää aiheesta: 8 vinkkiä verkkokauppasivuston käyttökokemuksen parantamiseksi

 

Tuotteiden vuorovaikutteisuus

Vielä muutamia vuosia sitten tuotevideoilla oli vain vähän merkitystä asiakkaille. Tänä päivänä tuotevideoista on kovaa vauhtia tulossa välttämättömyys – erityisesti hintavammille tai teknisen luonteen omaaville tuotteille. Eikä suuntaus koske ainoastaan teknisiä laitteita; lisääntynyt interaktiivisuus on yhtä lailla tärkeää muodin ja sisustustuotteiden parissa toimiville vähittäiskauppiaille sekä aina kun on perusteltava tuotteen korkeampi hinta.

Tuotteiden demovideot todella toimivat: yksi Vaimon asiakkaista totesi, että tietyn hintapisteen ylittävät tuotteet tulevat 2,5 kertaa todennäköisemmin ostetuksi, kun niistä on tarjolla tuotevideo.

Hyvä esimerkki tuotevideoiden käytöstä on myös muotiin ja luksustuotteisiin erikoistunut Nordstrom, jonka verkkokaupassa hyödynnetään kumppanien toteuttamia matalan tuotannon videoita. Nämä videot ovat ostajille erityisen arvokkaita toimiessaan ostopäätöksen tukena, vahvistaen samalla brändiä. Lyhyet tuotekoosteet eivät ainoastaan esittele tuotetta, vaan antavat kuluttajalle ehdotuksia, milloin tuotetta voi käyttää ja minkä tuotteiden kanssa sen voi onnistuneesti yhdistää.

Vuonna 2022 loistavaa ostokokemusta tavoitellaan entistä paremmalla tuotteiden interaktiivisuudella, jolloin 3D-kuvat ja lisätty todellisuus (Augmented Reality) tulevat kasvattamaan merkitystään. Asiakkaat odottavat tulevaisuudessa entistä enemmän vuorovaikutteisuutta. He haluavat katsoa tuotetta läheltä ja mistä tahansa kulmasta. Lisäksi asiakkaat arvostavat mahdollisuutta hyödyntää lisättyä todellisuutta, tarkistaakseen tuotteen soveltuvuuden tarpeisiinsa.

Vaimon kumppani Threekit on tehnyt mielenkiintoisia löydöksiä tutkimalla asiaa: Kun perinteiset tuotekuvat korvataan 3D-kuvilla, kasvaa konversioaste peräti 40 %, ja kun tuotteen visualisoinnissa hyödynnetään lisättyä todellisuutta, voivat konversiot kasvaa jopa 200 %.

Asiakkaiden odotukset muuttuvat ja kasvavat koko ajan. Vuonna 2022 digitaaliselle kaupankäynnille on kriittisen tärkeää tarjota asiakkaille enemmän mahdollisuuksia vuorovaikutukseen tuotteiden kanssa.

Lisää aiheesta: Vähittäiskaupan asiakaskokemuksen optimointi: kasvata ROI:ta näillä nikseillä

 

Toimitukset myymälästä

Yhdysvaltalainen vähittäiskaupan toimija Target käyttää toiminnassaan myymälöihin perustuvaa toimitusmallia – suurin osa tilauksista toimitetaan asiakkaille suoraan myymälätasolta. Yrityksen mukaan näin saavutetaan varastolle parempi tuotto ja tilaukset voidaan täyttää tehokkaammin. Toiminnan tehostuminen on tosiaan merkittävää, mutta toimintamallin todellinen etu saavutetaan parannetulla asiakaskokemuksella. Tämän johdosta kyseinen trendi kasvattaakin merkitystään vuonna 2022.

“Klikkaa ja nouda” -vaihtoehdon lisääminen toimitustapoihin voikin vaikuttaa myymälän asiakasliikenteeseen ja myyntiin. Target on tuonut perinteisten myymälänoutojen rinnalle myös uudenlaisen Drive-up-palvelun, jossa ostettu tuote toimitetaan asiakkaalle autoon ennalta osoitetulle parkkialueelle. Target raportoikin, että melkein 700 miljoonaa dollaria heidän myyntinsä kasvusta (vuonna 2020) edellisvuoteen verrattuna saavutettiin juuri Drive-up-toimituksilla. Toimitustapa ei myöskään syönyt myyntiä myymälänoudoista, vaan nekin kasvoivat samalla aikajänteellä yli 50 %.

Onkin oletettavaa, että yhä useammat toimijat toteuttavat jatkossa samantapaisia strategioita pysyäkseen mukana vähittäiskaupan kehittyvissä trendeissä. Näin voidaan jatkossa palvella entistä paremmin asiakkaiden odotuksia nopeiden toimitusten ja joustavien toimitusvaihtoehtojen suhteen.

 

Yhteenveto – Verkkokaupan trendit vuonna 2022

Yhteenvetona voidaan todeta, että vähittäiskaupan brändien on seurattava aktiivisesti trendejä ja varmistettava, että liiketoiminnan tavoitteet ovat linjassa toimintamallien kanssa – huolelliseen tarkasteluun on hyvä sisällyttää valitut teknologiat, asiakaskokemuksen muotoilu, tiekartan suunnittelu ja brändin virtualisointi.
Vähittäiskaupan kehityskulku jatkuu vääjäämättä, ja uusia mahdollisuuksia verkkokaupan strategiseen kehittämiseen ilmaantuu säännöllisesti. Kehotammekin pitämään silmällä erityisesti näitä viittä trendiä:

  • D2C-myynti
  • Livestriimattu digitaalinen kaupankäynti
  • Yhden klikkauksen kassa
  • Tuotteiden vuorovaikutteisuus
  • Toimitukset myymälästä

Tarkemmin katsoen kaikkia näitä nousevia trendejä yhdistää yksi yhteinen nimittäjä: asiakkaan ostokokemuksen kehittäminen esteettömäksi, miellyttävämmäksi ja suoraviivaisemmaksi. Onkin selvää, että verkkokaupan trendit vuonna 2022 tähtäävät kaikki tavalla tai toisella ostokokemuksen parantamiseen.

Ja kuten aina – jos haluaa päästä parempiin tuloksiin, on ensisijaisen tärkeää lähteä prosessissa liikkeelle. Jos kaipaatte apua verkkokauppanne strategiseen kehittämiseen ja teille vaikuttavimpien toimenpiteiden suunnitteluun, olemme mielellämme apunanne.

Haluaisitko keskustella aiheesta lisää? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.