Vaikka yritykset kuten Meta, Coca-Cola ja P&G toimivat eri liiketoimintakategorioissa, niillä on yksi yhteinen piirre: ne ovat kaikki suuria, monibrändisiä yrityksiä. Valmistamisen ketteryyden ja saavutettavuuden lisääntyessä sekä markkinoilletuloaikojen lyhentyessä jatkuvasti uusien jälleenmyyntimallien ansiosta, monibrändistrategia voi olla houkutteleva vaihtoehto, jota kaikkien yritysten kannattaisi tutkia.

Tässä artikkelissa tarkastelemme muutamia monibrändistrategian toteuttamisen etuja sekä nykyisiä trendejä ja sitä, kuinka päästä alkuun. Käydään kuitenkin ensin läpi, mitä tarkoitamme monibrändistrategialla.

 

Sisällysluettelo

 

Mikä on monibrändistrategia?

Monibrändistrategia tarkoittaa, että yrityksellä on tuoteportfolio, joka koostuu erilaisten brändien tai nimien tuotteista, jotka ovat kaikki saman yrityksen omistuksessa ja hallinnassa. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Nestlellä on yli 2000 brändiä käsittävä monibrändiportfolio, johon kuuluvat muun muassa Nespresso ja KitKat
  • L’Orealin brändiportfolioon kuuluvat brändit kuten Garnier, Maybelline, NYX ja La Roche-Posay
  • Inditexin omistukseen kuuluu Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho ja monia muita brändejä

 

Monibrändistrategian edut

Brändiportfolion monipuolistamiseen tähtäävällä strategialla on monia etuja. Nykyään useat verkkokaupan trendit tekevät tästä lähestymistavasta yhtä aikaa yhä houkuttelevamman sekä myös helpommin toteutettavan.

Eräitä monibrändiliiketoimintamallin pääetuja ovat muun muassa seuraavat:

Kasvava asiakaskanta

Useiden brändien käyttö voi auttaa palvelemaan erilaisia asiakastarpeita ja hankkimaan uusia asiakkaita. Ristiin- ja lisämyynnin mahdollisuudet ovat saatavilla eri kohderyhmien, kuten tulotason, iän, mieltymysten ja arvojen mukaisesti. Monibrändistrategioiden avulla yritykset voivat myös palvella ”brändinvaihtajia”, jotka vaihtavat eri brändien välillä, mutta pysyvät asiakkaina.

Markkinajohtajuus

Monibrändistrategiaa käyttävät uudet brändit hyötyvät synergiavaikutuksista sekä kustannussäästöistä, sillä ne eivät joudu maksamaan toistuvasti aloituskustannuksia. Mutta mikä tärkeintä, vähempi näkyvyys kilpailijoillesi tekee markkinoiden hallinnasta helpompaa. Mitä enemmän brändejä sinulla on, sitä todennäköisemmin asiakkaat valitsevat sinut. Ja mitä enemmän tuotteita sinulla on, sitä enemmän yrityksesi voi oppia uusia ja parempia tuotantomenetelmiä.

Kasvua edistävä sisäinen kilpailu

Yhden brändin dataa ja saatuja havaintoja voidaan käyttää uusien brändien luomiseen. Monibrändistrategia voi luoda tervettä sisäistä kilpailua portfoliosi eri brändien välille sekä lisätä suorituskykyä ja kehitystä. Uusien brändien rakentaminen brändiportfolioosi voi tarkoittaa uusien työntekijöiden palkkaamista, mutta kasvava tiimi kasvattaa myös luovuutta ja auttaa rakentamaan liiketoimintaasi.

Bränditietoisuuden ja tunnettavuuden kasvu

Useiden brändien omistaminen kasvattaa brändinäkyvyyttä. Mitä enemmän näkyvyyttä sinulla on, sitä enemmän luottamusta asiakkaat yleensä osoittavat. Siksi on tärkeää, että brändiviestintä on johdonmukaista ja tuotteet ovat laadukkaita ja edistävät asiakasuskollisuutta.

Riskien hajautuminen

Useiden brändien rakentaminen hajauttaa riskejä, sillä silloin kaikki munasi eivät ole samassa korissa – jos esimerkiksi yhden brändin maine kärsii, se ei vaikuta kokonaismyyntituloihin.

 

Monibrändistrategian trendit

Jatkuvasti muuttuvan digitaalisen kaupankäynnin vuoksi monibrändistrategia kiinnostaa yhä useampia tahoja. Tarkastellaan seuraavaksi muutamia merkittävimpiä näistä tahoista sekä trendejä ja niiden vaikutuksista liiketoimintaasi.

D2C (Direct-To-Consumer)

D2C:n suosio on vähentänyt useamman kuin yhden brändin lanseeraamisen ja ylläpitämisen kompleksisuutta. Välikäden (eli vähittäismyyjän tai jälleenmyyjän) poistaminen tarkoittaa, että yritykset voivat kokeilla brändäystä ja markkinoilletuloa paljon nopeammin. Itsenäisesti tuotteitaan valmistavien, mainostavien, myyvien ja toimittavien liiketoimintojen määrä kasvaa nopeasti, mikä muuttaa digitaalisen kaupankäynnin maisemaa.

D2C-liiketoimintamalli antaa toimittajille mahdollisuuden tarjota ylivoimaisen kokonaisvaltaisen brändikokemuksen, sillä he säilyttävät koko prosessin hallinnan itsellään. Yritys hallinnoi kaikkea – voittavan tuotteen luomisen, yleisön houkuttelemisen, tuotteen markkinoinnin, tuotteen toimittamisen sekä asiakasviestinnän ja -kokemuksen. Suora vuorovaikutus kuluttajien kanssa antaa D2C-toimittajille mahdollisuuden kerätä asiakasdataa ja käsitellä ongelmia ilman välikäsiä, jotka voivat hidastaa asioita.

Välitön tai tilauksiin perustuva tuotanto

Kiinan nousu voimakkaana valmistajamaana on vauhdittanut verkkokaupan kasvua. Nykyään valmistajan löytäminen on helpompaa kuin koskaan ennen. Tämä tarkoittaa, että vie vähemmän aikaa perustaa brändi alusta alkaen, reagoida trendeihin ja suuntauksiin sekä muuntaa ne fyysisiksi tuotteiksi.

Esimerkiksi muodin alalla oli aiemmin tyypillistä jaotella muotivuosi kevät-, kesä-, syys- ja talvimallistoihin. Nykypäivänä menestyneimmät brändit eivät ainoastaan lanseeraa uusia tuotteita, vaan myös kokonaan uusia brändejä vastauksena uusiin trendeihin ja vaatimuksiin.

Tarkoin määritellyille kapeille yleisöille voidaan kehittää ja skaalata nopeasti yksittäisiä ratkaisuja. Esimerkkinä toimii Amazon, joka luo tuotteita kun jokin kategoria menestyy hyvin, sillä heillä on pääsy kaikkeen dataan hallinnoidessaan monibrändistä kaupankäyntistrategiaansa.

Kehittyneet logistiikka- ja jakelumallit

Jakelu on jatkossakin yksi digitaalisen kaupankäynnin keskeisimmistä osa-alueista. Jälleenmyyntitilan tarve kivijalkamyymälöissä vähenee edelleen, kun brändit luottavat yhä enemmän edistyksellisiin logistiikka- ja jakelujärjestelmiin, jotka säästävät rahaa ja tarjoavat paremman asiakaskokemuksen.

Tehokkuuden lisääntyessä myös tarve pitää suuria määriä tuotteita varastossa vähenee, mikä vähentää entisestään tarvetta fyysiselle jalansijalle. Drop Shippingin ja tekoälypohjaisen tilauksen täyttämisen kaltaiset vaihtoehdot tekevät uusien brändien lanseeraamisesta, testaamisesta ja hienosäätämisestä yhä helpompaa.

Immersiiviset monikanavaiset ostokokemukset

Brändin menestys perustuu kolmeen päätekijään:

  • Selkeä tarkoitus
  • Vahva ymmärrys tärkeimmistä asiakaskohderyhmistä
  • Poikkeuksellinen brändikokemus

Tämä viimeinen tekijä on kriittinen digitaalisessa kaupankäynnissä, jossa asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa brändin kanssa useiden eri kosketuspisteiden kautta. Vahvat brändit varmistavat johdonmukaisen viestinnän optimoimalla asiakkaan ostopolun, jotta brändin arvot, brändimielikuvat ja tehokkuus vahvistuvat. Yhtenäisyys on kuitenkin säilytettävä läpi koko digitaalisen asiakaskokemuksen.

Brändit vaikuttavat jokaiseen kohtaan potentiaalisten asiakkaiden asiakaspolulla, eikä niiden tulisi käyttää ainoastaan klikkauksia KPI-mittareina. Brändien tulee kiinnittää huomiota kuluttajien sitoutumiseen, tunnetiloihin ja vuorovaikutukseen ostosmainosten ja sisällön kanssa. Inflaation myötä brändien on itse asiassa etsittävä uusia valmiuksia parantaakseen asiakaskokemusta ja vähentäen samalla kontaktien määrää.

Innovaatioiden omaksuminen

Nämä monibrändi-/monikanava-strategiat ovat hyvin tehokkaita, sillä vahvojen brändien on osoitettu menestyvän jatkuvasti markkinoita paremmin. Vahvat brändit eivät kuitenkaan saa tuudittautua tähän, sillä vaihtoehdot ja kanavat lisääntyvät jatkuvasti. Heidän on omaksuttava uusia menetelmiä ja lähestymistapoja voittaakseen kilpailijansa – edelläkävijyys siis kannattaa.

Lineaarinen kaupankäynti, sosiaalinen kaupankäynti, livestream-kaupankäynti ja mobiilikauppa ovat vain eräitä innovatiivisia ratkaisuja, joita yritykset voivat hyödyntää digitaalisessa strategiassaan. Yhdistä nämä innovaatiot teknologiaan hallitaksesi kaikkia brändejäsi yhdessä paikassa – esimerkiksi Adobe Experience Cloudia hyödyntävillä, tulevaisuutta ajattelevilla brändeillä on käytettävissään paljon ominaisuuksia, joiden avulla vastata sitouttavien verkkokokemusten kasvavaan kysyntään.

 

Vankan monibrändistrategian toteuttaminen

Nykypäivänä kuluttaja odottaa sujuvia, saumattomia ja personoituja kokemuksia riippumatta siitä, missä maassa he ovat, mitä kanavia he käyttävät tai mitä brändiportfoliosi tuotetta he ovat ostamassa. Tämä edellyttää, että yritykset hallitsevat asiakkaidensa koko elinkaarta ja valitsevat teknologian, joka kerää kaikki kosketuspisteet ja datan samaan järjestelmään.

Yhtenäiseen verkkokauppakokemukseen panostaminen on monibrändisille liiketoiminnoille parempi ja kestävämpi tie menestykseen, kuin yhden alansa parhaan yksittäisratkaisun käyttäminen jokaiselle brändille. Käypä asiakkaasi sitten fyysisessä myymälässä palauttamassa tuotteen tai selaa verkkosivustoasi keskellä yötä, sinun on vaalittava tätä luottamukseen ja minimoituun riskiin perustuvaa suhdetta – ole heidän kanssaan vuorovaikutuksessa ja pyri mittaamaan kokonaisia asiakaspolkuja.

Me Vaimolla autamme monibrändisiä, monivaluuttaisia ja monikielisiä asiakkaita kuten Pronoviasia, johtavaa morsiuspukujen valmistajaa Barcelonasta. Autoimme heitä uudistamaan kompleksisen ja vanhentuneen B2B-järjestelmänsä ottamalla käyttöön Adobe Commercen (Magento 2) parantamaan käyttäjäkokemusta sekä integroimalla laajan tuoteluettelon M3-ERP-järjestelmän avulla tehokkuuden ja asiakasvuorovaikutuksen parantamiseksi.

Mikäli olet kiinnostunut monibrändistrategian käyttöönotosta, ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin keskustellaan lisää siitä kuinka voimme auttaa sinua viemään verkkokauppaliiketoimintasi uudelle tasolle!

Tutustu tarkemmin osaamiseemme »