Composable Commerce on lähestymistapa, jonka tavoitteena on rakentaa yritykselle parhaista palasista koostuva teknologioiden kokonaisuus perustuen yrityksen liiketoiminnan tarpeisiin ja tavoitteisiin sen sijaan, että kaikkeen käytettäisiin yksittäistä ohjelmistoa. Composable-toimintamalli sopii yrityksille, joissa asiakaskokemuksen tavoitetaso on määritetty erittäin korkealle tasolle.

Kun asiakkaalle halutaan tarjota erityisen korkeatasoinen brändikokemus, ei edistyneinkään yksittäinen verkkokaupan ohjelmisto riitä. Tällöin vaaditaan useita erikoistuneita alustapalveluiden tarjoajia, joiden ohjelmistot on viritetty huippuunsa juuri tietyllä erityisosaamisalueella. Kerroksellinen arkkitehtuuri (layered architecture) ja rajapintojen kautta kommunikoivat mikropalvelut muodostavat tällöin uniikin ja yritykselle räätälöidyn teknologiakokonaisuuden.

Myös ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner on tutkimuksessaan todennut, että yritykset, jotka omaksuvat lähestymistavakseen Composable Commerce -arkkitehtuurin, ovat kilpailijoitaan nopeampia toteuttamaan uusia toiminnallisuuksia. Näin yritys saa valmiudet tuottaa tulevaisuudenkestäviä digitaalisia asiakaskokemuksia.

Tässä artikkelissa syvennymme kahden merkittävän digitaalisen kaupankäynnin kehityssuuntauksen käsittelyyn: Composable Commerce ja sisältökeskeinen kaupankäynti.


 

Composable Commerce ja MACH-arkkitehtuuri

Composable Commerce perustuu läheisesti MACH-arkkitehtuuriin: kokonaisuus rakennetaan itsenäisesti toimivista mikropalveluista, jotka kytkeytyvät toisiinsa rajapintojen avulla.

MACH-arkkitehtuuri muodostuu sanoista: Microservices, API-First, Cloud-native ja Headless

Mikropalvelut (Microservices) – itsenäisesti toimivia palveluita tai järjestelmiä, jotka vastaavat tietystä toiminnallisuudesta.

Rajapinnat (API-First) – kytkevät eri mikropalvelut toisiinsa.

Pilvipohjainen (Cloud-native) – pilvipohjaiset ratkaisut tekevät toiminnasta helposti skaalautuvaa sekä käyttäjien sijainnista riippumatonta.

Headless – Modernissa arkkitehtuurissa hyödynnetään headless-teknologioita, joissa frontend- ja backend-järjestelmät ovat erillään toisistaan, ja ohjelmistot viestivät rajapintojen välityksellä.

 

MACK-arkkitehtuuri

Composable Commercen avainhyödyt organisaatiolle

Composable Commerce -lähestymistapa tuo yritykselle viisi keskeistä hyötyä.

1. Parhaat teknologiat – korkeatasoinen digitaalinen asiakaskokemus
Ottamalla käyttöön erikoistuneita – oman alueensa parhaita – teknologioita, yritys voi viedä asiakaskokemuksensa poikkeuksellisen korkealle tasolle, ja toimia alansa suunnannäyttäjänä.

2. Modulaarinen rakenne lisää bisnesketteryyttä
Kun yritys laajenee kansainvälisesti, haluaa ottaa käyttöön uusia myyntialustoja tai hyödyntää kehittyviä IoT-ratkaisuja, mahdollistaa moderni Composable Commerce -lähestymistapa ketterät kokeilut ja nopeat innovaatiot.

3. Kasvava tietoturvallisuus
Composable Commerce -arkkitehtuuri parantaa yrityksen tietoturvaa, koska eri mikropalvelut sijaitsevat rajapintojen takana. Tällöin esimerkiksi yrityksen ERP- ja POS-järjestelmät ovat paremmin suojassa mahdollisilta tietoturvahyökkäyksiltä.

4. Skaalautuvuus
Pilvipohjaisuus ja joustava teknologinen arkkitehtuuri tekevät kokonaisuudesta helposti skaalautuvan, niin uusien toimintojen kuin maantieteellisten sijaintien kannalta.

5. Future-proof – tulevaisuudenkestävä teknologia-arkkitehtuuri
Kuluttajien odotukset kasvavat ja teknologia kehittyy, jolloin ketteryys ja reagointinopeus tulevat korostumaan entisestään. Composable Commerce -toimintamalli varmistaa, että yrityksen digiliiketoiminta taipuu notkeasti myös tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin.

 

Content-driven commerce eli sisältökeskeinen verkkokauppa

Sisältökeskeisyys on toinen merkittävä kehityssuuntaus tämän päivän digitaalisessa kaupankäynnissä. Ostajat kuluttavat paljon sisältöä eri kanavissa: tuotetekstit, arvostelut, vertailut, blogitekstit, videot, kuvat, oppaat. Tämä sisältö on tärkeässä roolissa, kun he ovat matkalla kohti ostopäätöstä. Siksi brändit ovat alkaneet pitää sisältöstrategiaa keskeisenä tekijänä myös verkkokaupan menestykselle ja luoneet sisältöä tukemaan mm. bränditietoisuutta, uskottavuutta, asiakkaiden lojaliteettia sekä kouluttaakseen yleisöään.

Verkkokaupassa erityisen tärkeä sisältömuoto on tuotesuositukset, ja avaintekijä osuvien suositusten tarjoamiselle on puolestaan asiakkaiden tarkka personointi.

 

Edistyksellinen AI-personointi mahdollistaa osuvat tuotesuositukset ja kohdennetut sisällöt

Esimerkiksi kumppanimme Frosmon kehittämä alusta hyödyntää tekoälyyn perustuvaa personointia, joka kerää ja analysoi asiakkaan aiempaa sivuselailua ja ostokäyttäytymistä sekä segmentoi dynaamisesti asiakaspersoonia samankaltaisiksi ryhmiksi. Kerätyn datan pohjalta asiakkaalle voidaan tarjota verkkokaupassa hänen tarpeitaan palvelevia tuotesuosituksia sekä muita tarkasti kohdennettuja ja rikkaita sisältöjä.

Kun asiakkaalle tarjotaan oikeanlaisia tuotesuosituksia, hän kokee saavansa hyvää asiakaspalvelua – ikään kuin asiakaspalvelija olisi hänen rinnallaan tukemassa digitaalista ostopolkua. Tämän on todettu kasvattavan klikkausprosenttia (CTR), konversioastetta ja keskimääräistä tilauksen arvoa. Toimintamalli parantaa myös asiakkaan digitaalista asiakaskokemusta, ja sen myötä kasvattaa asiakasuskollisuutta. Tarkasta personoinnista ja asiakkaalle räätälöidystä viestinnästä hyötyvätkin sekä yritys että asiakas.

 

Lisää aiheesta: Milloin on oikea hetki ottaa personointi käyttöön verkkokauppasivustolla?

 

Kehittynyt sisällönhallinta luo merkityksellisiä digitaalisia asiakaskohtaamisia

Optimaalinen digitaalinen asiakaskokemus vaatii toteutuakseen monen eri tekijän onnistumista, ja yritys rakentaa brändiään useissa eri kohtaamispisteissä. Vaikka asiakaspolut ovat käytännössä hyvin erilaisia, asiakkailla on yksi yhteinen nimittäjä – halu saada relevanttia sisältöä, oikea-aikaisesti ja oikeassa kanavassa.

Vaimon kumppani Contentful on moderni sisällönhallintajärjestelmä (CMS), jolla yritykset voivat räätälöidä ja jakaa sisältöjä tehokkaasti eri kanaviin. Contentful on headless-teknologia, joka on rakennettu API-kyvykkyyksien päälle. Näin sitä voidaan hyödyntää osana Composable Commerce -teknologia-arkkitehtuuria.

Contentful tarjoaakin yrityksille ketterän ja skaalautuvan alustan, jolla asiakkaille kohdistetaan personoitua ja lokalisoitua sisältöä kaikilla yrityksen markkina-alueilla.

 

Yhteenveto – Composable Commerce ja sisältökeskeinen liiketoimintamalli

  • Composable Commerce on lähestymistapa, jossa yrityksen teknologia-arkkitehtuuri rakennetaan parhaista palasista, hyödyntäen edistyksellisiä alustoja ja ohjelmistoja.
  • Toimintamallissa lähdetään aina liikkeelle yrityksen tarpeista ja tavoitellusta digitaalisen asiakaskokemuksen tasosta.
  • Composable Commerce perustuu MACH-arkkitehtuurin, jonka keskiössä ovat mikropalvelut, rajapinnat, pilvipohjaiset ratkaisut ja headless-teknologiat.
  • Composable Commerce -teknologia-arkkitehtuuri on tulevaisuudenkestävä, ja mahdollistaa ketterän reagoinnin tulevaisuuden kehittyviin tarpeisiin ja odotuksiin sekä asiakaskäyttäytymisen muutokseen.
  • Content-driven Commerce on digitaalista liiketoimintaa, jossa sisällöt on nostettu toiminnan keskiöön. Sisältöjen pääasiallinen tarkoitus ei ole välttämättä saada suoraan ostamaan, vaan myös tarinankerronta, joka parhaimmillaan luo asiakkaista brändin puolestapuhujia.
  • Edistyksellinen AI-personointi on olennainen osa sisältökeskeistä liiketoimintamallia, mahdollistaen osuvien tuotesuositusten ja kohdennetun asiakasviestinnän tarjoamisen.
  • Sisältökeskeinen toimintamalli hyötyy myös modernista sisällönhallintajärjestelmästä, joka tukee sisältöjen joustavaa räätälöintiä ja jakamista eri kanavissa.

Me Vaimolla autamme yrityksiä kehittämään digitaalista liiketoimintaansa sekä luomaan yksilöllisiä tavoitteita ja tarpeita palvelevaa teknologia-arkkitehtuuria. Asiakkaitamme ovat B2B– ja B2C-yritykset, jotka haluavat tarjota asiakkailleen korkeatasoisia digitaalisia asiakaskokemuksia. Jos haluat jutella asiantuntijamme kanssa, ota yhteyttä.