Tuotekokemuksesta puhutaan paljon ja se onkin kriittinen onnistumistekijä upean asiakaskokemuksen tuottamisessa ja liiketoiminnan menestyksessä.

Asiakaskokemus muodostuu eri kohtaamispisteissä asiakkaan kanssa, ja tuotekokemus on myös erittäin tärkeässä merkityksessä osana prosessia. Kun halutaan tuottaa hyviä tuotekokemuksia, pelkkä tuotedatan optimointi ei kuitenkaan riitä. Asiakaspolkua pitää nimittäin tarkastella koko ostoprosessin ajalta.

On tärkeää, että asiakas löytää etsimänsä tuotteet helposti, pystyy tekemään hintavertailua- ja tutkimusta sekä harkitsemaan ostopäätöstään. Kaikki tämä rakentaa asiakaskokemusta.

Tästä artikkelista löydät Tuotetiedon trendit 2023 -webinaarista poimitut keskeiset asiat.
Katso myös webinaaritallenne alta.

 

PIM-järjestelmä ja tuotetiedot

PIM-järjestelmä (Project Information Management) on järjestelmä, joka toimii yhtenä totuuden lähteenä, jossa tuotetietojen rikastusprosessia hallitaan ja josta tuotetietoja jaetaan eri kanaviin. Tiivistetysti, PIM hoitaa kolmea tärkeää tehtävää tuotetietoihin liittyen:

 • Kerää tuotetietoja eri lähteistä,
 • Selkeyttää tuotetietojen rikastusprosessia (yhdistelee tietoja eri lähteistä)
 • Työstää dataa sopivaksi eri kanaviin, joissa tuotekokemuksia halutaan luoda; esimerkiksi myymälät, markkinapaikat, mainostaminen eri kanavissa, tuotekatalogit ja niin edelleen.

Lue lisää PIMistä >

Hyvän asiakaskokemuksen keskiössä on tuotekokemus ja PIM on ratkaisuna suunniteltu juuri asiakaskokemuksen kehittämiseen monikanavaisessa ympäristössä.

 

Henri Hauhia
PIM Consultant, Vaimo Finland

 

Tuotetiedon trendit

Näin yritykset hyödyntyvät PIM-järjestelmää vastatakseen asiakkaiden vaatimuksiin ja rakentaakseen houkuttelevia sekä upeita tuotekokemuksia vuonna 2023.

Vastuullinen ostaminen, liiketoiminnan läpinäkyvyys & paikallisuus

Nykypäivän asiakkaat ovat hyvin valveutuneita ostoksia tehdessään ja osaavat puntaroida kriittisesti sitä, onko tuote todella tarpeellinen. On tärkeää, että asiakas pystyy näkemään esimerkiksi sen, missä tuote on valmistettu tai mistä maasta brändi on kotoisin, miten tuotteesta sen elinkaaren lopussa hankkiudutaan eroon ja miten sen voi kierrättää.

Toisinaan halutaan myös varmistua siitä, että tietyt ihmisoikeudet toteutuvat tuotteen valmistusvaiheessa. Tuotteen valmistusprosessia pitäisi siis pystyä avaamaan asiakkaille. Brändi voi esimerkiksi kertoa, pystytäänkö valmistusvaiheessa säästämään energiaa tai materiaaleja, mitkä ovat perusteet valittuihin materiaaleihin ja kuinka materiaali kierrätetään. PIMin avulla pystytään rikastamaan tämän kaltaisia tuotetietoja.

 

Hyperpersonointi

Kukapa ei pitäisi siitä, että verkkokauppa ehdottaa juuri sinun henkilökohtaisen käyttäytymisen perusteella juuri sinulle relevantteja tuotteita. Tämän kaltaisen personoinnin taustalla on usein markkinoinnin automaatio, mutta PIMin rooliin kuuluvat tuoteliitokset ja erilaiset tuote-bundlet. Esimerkiksi, haluat ostaa paidan, joka on vaaleanpunainen. Sinulle näytetään erilaisia paitoja ja valitset ostoskoriin parhaan vaihtoehdon. Sen jälkeen sivusto esittelee sinulle paidan kanssa yhteensopivia tuotteita, esimerkiksi hametta ja asusteita – jotka löytyvät myös PIMistä.

Sinulle siis näytetään ensin vaihtoehtoisia tuotteita, joista valita ja sen jälkeen mitä voisit ostaa valitsemasi tuotteen kanssa. PIMin avulla voidaan siis rakentaa erilaisia konteksteja, joilla saadaan kytkettyä virtuaalisia tarjoamia toisiinsa ja tehtyä ostaminen houkuttelevaksi.

Lue, miten perustella PIMin hyödyt johdolle >

Asiakkaat pitävät toistensa antamia vertaisarvioita todella tärkeinä – niihin uskotaan jopa enemmän kuin tuotetietoon, jota verkkokaupassa näytetään. Asiakkaiden antamilla tuotearvioilla voi siis olla merkittävä vaikutus ostopäätökseen.

suna-koljonen

 

Suna Koljonen
Consulting & UX Lead, Vaimo Finland

 

Rich media -sisällöt

Rich media, eli rikas media, tarkoittaa tyypillisesti esimerkiksi kuvia, videoita ja 3D-kuvia. Yritykset ovat ymmärtäneet kuinka tärkeää on lisätä tuotetietojen yhteyteen korkealaatuisia kuvia, videoita ja muita digitaalisia sisältöjä, jotka herättävät asiakkaassa tunteita sekä auttavat hahmottamaan miltä tuote näyttää ja tuntuu todellisuudessa.

Jotkut organisaatiot panostavat DAM-ratkaisuihin kuten Cloudinary. Cloudinary mahdollistaa dynaamisen mediasisällön personoinnin käyttämällä tiettyjä teknisiä ratkaisuja tuotteen URL-osoitteessa. Tämä mahdollistaa sen, että näytettävää mediasisältöä voidaan personoida tuotesivulla.

 • 3D-kuvat: 3D-kuvien avulla tuotetta voidaan tarkastella kolmiulotteisesti kääntelemällä tuotetta niin, että sitä voi tutkia kaikista eri kuvakulmista.
 • Tuotekuvat: Tuotteen kuville tulee määritellä erilaisia rooleja: mikä on esimerkiksi tuotteen pääkuva. Roolituksen voi viedä myös vielä pidemmälle ja jos kuvia on useampia, niitä voi hallita yksityiskohtaisesti PIMissä.
 • Videot: Tuotevideo voi sijaita esimerkiksi YouTubessa tai Vimeo-palvelussa, ja PIMissä tuotteelle tallennetaan videon URL-osoite, jota voidaan myös esikatsella. DAM on vielä pidemmälle viety ratkaisu, joka mahdollistaa videoiden streamauksen lisähyötyjen kera: sen myötä yrityksellä on täysi kontrolli siitä, millaista sisältöä videon yhteydessä tulee näkyville ja näin päästään eroon esimerkiksi YouTube-videoissa esiintyvistä mainoksista sekä YouTuben tekemistä suosituksista.
 • Dokumentit: Voivat olla esimerkiksi tuotteiden asennusohjeita, käyttö- ja ylläpito-ohjeita, sertifikaatteja ja niin edelleen. Kaikki nämä dokumentit halutaan esittää asiakkaille helposti sisäistettävässä muodossa. PIMiin tarvitaan siis tieto, minkälaisesta dokumentista on kyse, jotta se voidaan automatisoidusti asettaa saataville tuotesivulle tai muuhun vastaavaan asiakasrajapintaan.

 

Raportointi

PIM sisältää jo itsessään työpöytänäkymiä, joihin se kerää tiettyjä KPI-mittareita, jotka kertovat suoriutumisesta eri osa-alueilla. Eli PIM jo itsessään tarjoaa näkymää tuotetietoihin ja niiden rikastamiseen.

Koska PIM on integroitavissa lisäksi myös muihin ratkaisuihin, voidaan siitä kuitenkin lähettää tietoa erilliseen BI-ratkaisuun, joka luo analyyseja saadun tiedon pohjalta. Näin nähdään esimerkiksi mikä on tuotteen keskimääräinen julkaisemiseen kuluva aika. BI-ratkaisun myötä saadaan mahdollisimman tarkkaa dataa, josta voidaan havaita heikkoudet ja kohdistaa niihin parannustoimenpiteitä.

 

Kuinka huippuluokan tuotekokemus rakennetaan?

Nykyaikaista kaupankäyntiä leimaa nopeasti muuttuva toimintaympäristö. Asiakkaat liikkuvat useissa eri kanavissa, uusia kanavia syntyy jatkuvasti ja ne kehittyvät nopeaa tahtia. Somekanavat ovat myös hyvin dynaamisia – niissä syntyy erilaisia trendejä, joita yritysten kannattaa hyödyntää myyntiponnisteluissaan.

Asiakkaan tavoittaminen ja kiinnostuksen herättäminen edellyttävät houkuttelevaa asiakaskokemusta, joka toistuu saumattomasti kaikissa eri kanavissa.
Kun asiakas kohtaa brändin eri kosketuspisteissä, on tärkeää, ettei sanomassa ja viestinnässä tapahdu muutoksia kanavien välillä.

 

Mistä hyvä tuotekokemus koostuu?

 • Tuotetieto on täsmällistä, kattavaa ja houkuttelevaa.
 • Tuotetieto on yhtenäistä kaikissa eri kanavissa. PIMin avulla pääset julkaisemaan samat tiedot kaikkiin eri kanaviin ja sen avulla nähdään myös helposti, jos jossain on puutteellisesti rikastettua tietoa, joka voidaan täydentää.
 • Tuotteelle luodaan liitoksia eri asiayhteyksiin. Eri kanavissa voi olla teemasivuja esimerkiksi eri sesonkeihin, vuosittain toistuvia kampanjoita tai nopeasti syntyviä trendejä – ja PIM on suunniteltu siihen, että näihin voidaan reagoida nopeasti luomalla tuotteisiin liitoksia näihin teemoihin.
 • Vastuullisuuteen liittyvät asiat on lisätty tuotetietoihin esimerkiksi niin, että tuotekuvien päälle voidaan asettaa labeleita, jotka kertovat asiakkaille missä tuotteissa on panostettu erityisesti vastuullisuuteen.
 • Tuotteen löydettävyys on tärkeää, alkaen hakukoneoptimoinnista, ulottuen eri kanavien ja verkkokaupan sisäisiin hakutoimintoihin, jotka tarvitsevat tuotetietoa näyttääkseen hakutuloksia.
 • Hyvää tuotekokemusta tukevat hyvät variantit, eli yhden päätuotteen eri variaatiot, jotka voidaan esittää samalla tuotesivulla tai yhteisinä tuotekokonaisuuksina.
 • Tuoterakenteista – Tuotepakettien, itse rakennettavien tuotekokonaisuuksien tai jopa tuotekonfiguraattoreiden luominen edellyttää, että kanaviin toimitetaan tuotteen rakenteellisia tietoja, joista selviää erilaiset riippuvuudet tuotteen eri osien tai kokonaisuuksien välillä.
 • Markkinoinnin automaatiosta ja markkinointisisällöstä – Sisältöä voidaan julkaista PIMistä ja sen lokalisointi on erittäin tärkeää asiakaskokemuksen kannalta. Lokalisointi ei tarkoita ainoastaan tekstisisältöjen kääntämistä oikealle kielelle, vaan esimerkiksi lokalisoitujen tuotekuvien käyttämistä.

 

Kuinka pitää tuotetiedot ajantasaisina ja houkuttelevina eri kanavissa?

Omien kanavien kehityksessä haasteeksi nousee usein parhaiten palvelevat käyttötapaukset ja niiden tunnistaminen. Kun tunnistaminen on tehty, syntyy pitkä lista kehityskohteita ja seuraavaksi onkin määriteltävä eri käyttötapausten potentiaali liiketoiminnan kehittämisessä, jotta ne voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen ja lähteä tekemään hallitusti parannuksia omissa kanavissa. PIMin avulla saat ratkaisun omien kanaviesi hallintaan siten, että ratkaisu on optimoitu rikkaan tuotetiedon tehokkaaseen hallinnointiin.

Kolmannen osapuolen kanavia yhdistää se, että yrityksellä on rajatut mahdollisuudet vaikuttaa asiointikokemukseen, sillä nämä kanavat asettavat kukin yksilölliset vaatimuksensa tuotetiedoille (esimerkiksi toimitustavalle ja formaatille). PIMin avulla voit luoda profiilit kolmannen osapuolen kanaville ja luoda niihin säännöt, joiden avulla saavutetaan vaatimukset ja voidaan automatisoida julkaisuprosessi.

 

PIM ratkaisuna auttaa omissa kanavissa muun muassa:

 • Tavarantoimittajien tuotetietojen sisäänlukemisessa (automatisointi/optimointi), jotta voidaan hyödyntää jo olemassa olevia tuotetietoja
 • Käyttötapausten suunnittelussa: miten asiakkaan halutaan etenevän ja tarvitaanko lisää tuotetietoja tukemaan suunniteltuja prosesseja?

Kolmannen osapuolen kanavissa:

PIM tarjoaa tehokkaan tavan julkaista tuotetietoja ja vaikuttaa siten asiakaskokemukseen myös kolmannen osapuolen kanavissa. PIMissä voidaan ottaa huomioon kunkin eri kanavan vaatimukset ja näin tuotetiedot voidaan optimoida kanavaan sopivaksi sekä automatisoida julkaisut.

Muissa kanavissa:

PIMin avulla voidaan luoda tuotetietoportaali, jossa jälleenmyyjä voi itsenäisesti tutustua yrityksen valikoimaan ja ladata juuri hänelle näkyväksi asetettuja tuotetietoja- kuvia ja dokumentteja. Toisaalta, myyntiedustajat voivat myös esitellä asiakkaalle tuotevalikoimaa ja ladata esimerkiksi kustomoidun tuotekatalogin.

 

Lataa ilmainen opas: Mitä on tuotekokemuksen hallinta eli PXM?