Verkkokaupan toimintaympäristö kehittyy tällä hetkellä nopeasti, samoin verkkokauppiaita koskevat haasteet. Uudet teknologiat, muuttuva ostokäyttäytyminen ja jatkuvasti kasvavat kuluttajien odotukset pakottavat yrityksiä muuttumaan ja sopeutumaan nopealla tahdilla – ja usein ilman ennakkovaroitusta. Nyt enemmän kuin koskaan oikean verkkokauppakumppanin valitsemisesta on tullut kriittinen tekijä yrityksen liiketoiminnan menestykselle.

Kasvattaaksesi yrityksesi liiketoiminta tällä digitaalisella aikakaudella, tarvitset verkkokauppatoimittajan, joka ymmärtää haasteitasi sekä tukee liiketoimintaasi niin strategisella kuin operationaalisella tasolla. Mutta kuinka löytää oikea kumppani? Ensin on tärkeää muodostaa selkeä käsitys oman yrityksen prioriteeteista ja tavoitteista. Tämän jälkeen on mahdollista arvioida, kenellä on tarvittavat kyvykkyydet, tieto ja tuki auttamaan yrityksesi liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa – ja kuka kumppaneista soveltuu yrityksellesi parhaiten.

Riippumatta määritellyistä tavoitteistanne, on hyvä huomioida tiettyjä asioita, kun kartoitatte ja vertailette erilaisia ratkaisutoimittajia. Tätä varten olemme muodostaneet avuksenne tarkistuslistan. Alla on muutamia tekijöitä, joita suosittelemme tarkastelemaan valitessanne yrityksenne verkkokauppakumppania:

 1. Kokemus
 2. Integraatio-osaaminen
 3. Strateginen tietotaito
 4. Ratkaisukehityksen kyvykkyydet
 5. Ylläpitopalvelut
 6. Palkinnot ja tunnustukset
 7. Omnikanavaosaaminen
 8. Luotettavuus ja asiakastuki
 9. Kulttuurinen yhteensopivuus
 10. Tulokset
 11. Hinta

Tutustutaan näihin osa-alueisiin nyt syvällisemmin.

 

How to choose the right ecommerce partner?

 

1. Kokemus

Kumppanin kokemus on tärkeä lähtökohta, vaikka se voi vaikuttaakin melko itsestään selvältä kriteeriltä. Ensisijaista onkin selvittää, mitä verkkokauppaosaaja on aiemmin toteuttanut ja kenelle?

Verkkokaupan monitahoisen luonteen huomioiden, haluatte varmasti kumppanin, jolla on todennettua kokemusta kaikilta verkkokaupan osa-alueilta. Verkkokauppatoimittajan aiempi kokemus todella määrittää, kuinka hyvin he voivat tukea teitä. Lisäksi kumppanin kokemus auttaa välttämään epämiellyttäviä (ja kalliita) yllätyksiä tulevalla matkallanne.

Selvitä siis:

 • Onko toimisto toteuttanut menestyksekkäitä projekteja B2B– ja B2C-verkkokaupoille, useille eri toimialoille?
 • Onko kumppanilla globaalia kokemusta verkkokauppojen toteuttamisesta (jos haluatte myöhemmin laajentua kansainvälisesti)?
 • Onko toimijalla kokonaisvaltainen palvelujen portfolio, joka kattaa kaikki digitaaliset tarpeenne?

On tärkeää tutustua potentiaaliseen kumppaniin tarkasti ja ajan kanssa. Kun valintaa edeltävä kartoitusvaihe tehdään huolellisesti, säästyy paljon aikaa ja päänsärkyä yhteistyön kuluessa. Perusteltua valintaa varten tarvitset konkreettisia näyttöjä yllä oleviin kysymyksiin – älä tyydy pelkästään pintapuolisiin referensseihin, vaan pyydä case-tutkimuksia tai perusteellisempia suosituksia vakuuttuaksesi kumppanin kokemuksesta.

Tämän avulla voit päätellä, pystyykö kumppani viemään verkkokauppavisionne käytäntöön. Ja jos selkeää visiota ei vielä ole, on tärkeää valita kumppani, joka voi auttaa strategian määrittelyssä, perustuen yrityksenne digitaalisen matkan vaiheeseen ja tavoitteisiin.

 

2. Integraatio-osaaminen

Kaikista menestyksekkäimmät verkkokauppatoteutukset tarvitsevat tyypillisesti monenlaisia integraatioita, joilla parannetaan liiketoiminnan tehokkuutta ja optimoidaan asiakaskokemusta. PIM, ERP, POS, tilausten hallinta, hakutoiminto, CRM, maksuyhteydet, asiakasuskollisuusohjelmat, käyttäjien tuottamat sisällöt (UGC) ja sisältöratkaisut ovat muutamia esimerkkejä integraatioista, joita olemme Vaimon asiakkaille toteuttaneet. Näiden integraatioiden avulla asiakkaamme voivat skaalata liiketoimintaansa ja saavuttaa tavoitteitaan.

Integraatiot vaativat kuitenkin onnistuakseen paljon tietoa ja kokemusta. Huonosti toteutettuna integraatiot voivat nimittäin johtaa teknologiarakenteen sirpaloitumiseen ja datan siiloutumiseen. Tällöin päädytte vain maksamaan useista eri ohjelmistoista, ilman lisäarvoa liiketoiminnallenne.

Avaintekijä onkin valita kumppani, jolla on tarvittavat kyvyt ja osaaminen tuottaa käyttämienne ohjelmistojen integraatiot. Kun integraatiot toteutetaan hyvin, tarjoavat ne erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa verkkokauppanne tarjoamaa arvoa – väärin tehtynä ne voivat puolestaan aiheuttaa liiketoiminnallenne vahinkoa.

 

3. Strateginen tietotaito

Yrityksenne verkkokaupparatkaisu on keskeinen osa liiketoimintaa, ja siten jokainen siihen liittyvä päätös on jossain määrin strateginen. Jotta yrityksenne voi saavuttaa tavoitteet, tarvitsette verkkokauppakumppaniltanne tiimin, jolla on paitsi liiketoimintaanne tukevaa operationaalista ja hallinnollista osaamista, myös selkeä ymmärrys verkkokaupan strategisesta tiekartasta.

Oikeiden ihmisten mukanaolo on kriittinen menestystekijä. Me Vaimolla usein autammekin asiakkaitamme selkeyttämään, keitä projektissa tarvitaan ja miten. Kun kaikki osapuolet ovat mukana alusta asti, vähenee riski projektin kannalta tärkeiden asioiden huomiotta jäämisestä.

Autamme asiakkaitamme noudattamaan myös toimivaksi testattua strategista playbookia. Lisäksi autamme valitsemaan mukaan oikeat avainhenkilöt alusta lähtien. Kun implementoimme prosessit ja tiekartan yhdessä kanssanne, voimme säästää teiltä arvokasta aikaa ja välttää tulevaisuuden ongelmia. Ja tässä haluamme erityisesti painottaa sanaa ”yhdessä”.

Olkaa varuillanne sellaisten toimistojen kanssa, jotka pyrkivät ottamaan ohjat kaikesta ja etenemään ilman teitä tai ovat muuten haluttomia yhteistyöhön. Hyvän yhteistyökumppanin tunnistaa halusta jakaa omat prosessit kanssanne sekä sitoutumisesta läpinäkyvään raportointiin.

 

Lataa 10 ohjetta digistrategian tiekartan suunnitteluun

 

4. Ratkaisukehityksen kyvykkyydet

Verkkokaupassa ei ole olemassa yksi-koko-sopii-kaikille-ratkaisuja. Jokainen yritys on ainutlaatuinen, ja jokaisella on omat täsmälliset tarpeensa ja haasteensa. Vaimo voi auttaa jokaisella askeleella toimintanne erityispiirteiden ymmärryksestä uusiin työkaluihin, joita mahdollisesti tarvitsisitte osaksi teknologiakokonaisuuttanne sekä ratkaisujen implementoinnista tarvittaviin konfiguraatioihin.

Otathan myös huomioon, että verkkokaupparatkaisun kehittäminen ja menestyksekäs toteutus pitää sisällään paljon enemmän kuin verkkokauppa-alustan valitsemisen ja perusintegraatioiden täytäntöönpanon.

Ratkaisukehitykseen liittyy oleellisesti myös seuraavat tekijät:

 • Intuitiivisen ja saumattoman ostokokemuksen luominen verkkosivustollenne
 • Skaalautuvan kasvumoottorin rakentaminen yrityksellenne
 • Sisällönhallintajärjestelmän (CMS) implementointi, tuomaan yrityksellenne kilpailuetua
 • Tuotetiedon hallinnointi ja jakelu
 • Houkuttelevien tuotekokemusten rakentaminen asiakkaillenne

Lisää aiheesta: Kuinka luoda huippuluokan asiakaskokemus verkkokaupassa

 

5. Ylläpitopalvelut

Jotta verkkokauppojen joukosta voi tänä päivänä erottautua, on asiakaspolun jokaisen vaiheen oltava virheetön. Asiakkaat eivät välitä siitä, kuinka suuri tai pieni yrityksesi on, vaan he odottavat saavansa aina miellyttävän digitaalisen ostokokemuksen. Lisäksi he tulevat aina vertailemaan brändiäsi muihin, toimialasta ja koosta riippumatta.

Tämä tarkoittaa jatkuvasti kasvavia vaatimuksia asiantuntijuudelle, ja monille yrityksille tämänkaltaisen osaamisen ylläpito talon sisällä ei ole mahdollista. Valitsemalla verkkokauppatoimittajan, jolle nämä toiminnot voi ulkoistaa, voit rentoutua ja luottaa, että pystyt tarjoamaan asiakkaillesi aina loistavia ja skaalautuvia asiakaskokemuksia.

Ylläpitoalvelut kattavat useimmat prosessit digitaalisen kokemuksen alustoilla (DXP) tai verkkokauppa-alustalla. Me Vaimolla tarjoammekin asiakkaillemme aina kokeneen ratkaisuasiantuntijoiden tiimin, joka on helposti tavoitettavissa sekä kykenee auttamaan eri kielillä ja aikavyöhykkeillä. Me autamme rakentamaan, hallinnoimaan ja skaalaamaan verkkokaupan ylläpitoa sekä varmistamme, että ratkaisut ovat aina turvallisia ja luotettavia – ja että mahdolliset häiriöajat ovat mahdollisimman lyhyitä.

Lisää aiheesta: 5 vinkkiä, kuinka optimoida digitaalinen asiakaskokemus

 

6. Palkinnot ja tunnustukset

Syvällisemmän käsityksen potentiaalisen kumppanin maineesta ja taidosta saat tutustumalla heidän asiakkaidensa suosituksiin. Kartoittakaa esimerkiksi kumppanin asemaa markkinoilla selvittämällä ovatko he arvostettuja alan muiden toimijoiden ja teknologiatoimittajien parissa.

Voitte esimerkiksi pureutua näihin kysymyksiin:

 • Ovatko he arvostettu kumppani, jonka käyttämät verkkokauppa-alustat sopivat teille?
 • Ovatko he suositelluimpia ratkaisutoimittajia?
 • Kuinka kauan he ovat toteuttaneet verkkokauppaprojekteja teille relevantilla alustalla?

Lisäksi voitte kysyä heidän suorittamistaan sertifikaateista ja saamistaan tunnustuksista. Vaikka saadut palkinnot eivät annakaan koko kuvaa, voivat ne olla suuntaa antavia indikaattoreita kumppanin kyvyistä. Riippumatta siitä, onko palkinto annettu heille tai heidän asiakkaalleen, meriitti kertoo heidän toimittamansa verkkokauppaprojektin saaneen kollegoiden tai yleisön tunnustusta. Ja jos palkinto on myönnetty designin, innovaatioiden, toteutuksen, asiakaskokemuksen tai kasvun johdosta, sen perusteella voi tehdä päätelmiä kumppanin osaamisesta ja vahvuuksista.

 

7. Omnikanavaosaaminen

Jos nykypäivän asiakkaille pitäisi antaa yksi yhteinen nimittäjä, olisi se tämä: asiakkaat haluavat ostaa milloin ja missä tahansa sekä juuri haluamallaan tavalla. Ja pallo todellakin on asiakkaalla. Näin yritysten tehtäväksi lankeaa vastata asiakkaiden odotuksiin juuri siellä, missä he haluavat olla. Se, että yrityksellä on verkkosivu, ei kuitenkaan riitä.

Yrityksen oltava läsnä jokaisessa kanavassa, ja siirtymä kanavien välillä tulisi olla asiakkaalle hyvin saumatonta. Kivijalkamyymälöistä ja sovelluksista sosiaaliseen mediaan, asiakaspalvelusta toimituksen seurantaan – yrityksen on oltava yhtenäinen ja ratkaisujen saumattomia. Tämän johdosta tarvitsette kumppanin, joka tuntee omnikanavaisen toiminnan läpikotaisin. Näin voitte yhdessä rakentaa kitkattomia asiakaskokemuksia, joita yleisö odottaa.

Lisää aiheesta: Monikanavainen vai omnikanavainen – valitse oikea strategia

 

8. Luotettavuus ja asiakastuki

Valitessanne verkkokauppakumppania, muista painottaa luotettavien ratkaisujen ja laajan asiakastuen merkitystä. Koska tämän päivän digitaalisessa maailmassa, kaikki verkkokaupan häiriötekijät tuovat selkeitä seuraamuksia suoraan viivan alle. Jos asiakas ei pääse sivustolle tai onnistu suorittamaan ostoa, hän katoaa silmänräpäyksessä, eikä välttämättä tule enää takaisin.

Tämän lisäksi on otettava huomioon koko ajan kasvava verkkoturvallisuuden merkitys. Onkin selvää, että kumppania valitessa luotettavuus, turvallisuus ja tuki tulee olla ratkaisevassa asemassa. Valitsemasi verkkokauppakumppanin tulisi tarjota yrityksellenne oma nimetty tiimi ja riittävät resurssit hosting-palvelun, ylläpidon, tuen ja verkkoturvallisuuden suhteen.

Lisää aiheesta: Heikko tietoturva voi vahingoittaa verkkokauppaasi

 

9. Kulttuurinen yhteensopivuus

Digitaaliseen transformaatioon ryhtyminen ei ole yhdellekään yritykselle ”pikkujuttu”. Se vaatii runsaasti aikaa ja eri osapuolien työpanosta organisaationne sisällä. Muutosjohtaminen on aina haasteellinen tehtävä, ja olennaista sen onnistumiselle on sitouttaa kaikki mukaan muutoksen läpiviemiseen. Tässä vaiheessa tuletkin olemaan tiiviisti yhteydessä verkkokauppatoimittajan kanssa – ehkä jopa enemmän kuin joidenkin kollegoidesi. Jos löydätte rinnallenne muutokseen hyvän kumppanin, yhteistyöllä on varmasti edellytykset olla pitkäikäinen.

Tämä tarkoittaa, että sopivan palveluntarjoajan löytämisessä on hyvä harkita myös kulttuurista yhteensopivuutta. Etsi ja valitse kumppani, jonka kanssa yhteistyö on miellyttävää. Näin kaikki tulee sujumaan paljon helpommin. Kulttuurista yhteensopivuutta on toki hieman vaikeampi mitata ja todentaa, joten tässä suhteessa kannattaakin luottaa omaan intuitioon. Jotta saat tuntumaa, sopivatko toimintakulttuurinne yhteen, voit kysyä itseltäsi seuraavia kysymyksiä:

Kuinka verkkokauppakumppani määrittelee menestyksen?

 • Minkälaisia periaatteita heillä on? Entä millainen on organisaation arvomaailma?
 • Ovatko he kuunteleva kumppani ja huomioivatko he mielipiteeni? Vai haluavatko he ohjata laivaa yksin ja tehdä asiat omalla tavallaan?
 • Pystyvätkö he ratkaisujen rakentamisen ohella tarjoamaan neuvoja ja lisäarvoa projektiin?
 • Näkisinkö itseni tekemässä säännöllistä yhteistyötä kumppanin ja heidän työntekijöidensä kanssa?

 

10. Tulokset

Kuten yllä olemme todenneet, arvioidessanne kumppanin sopivuutta yhteistyöhön, on tärkeää luottaa omaan tuntumaan. Mutta kun kaivataan kovia todisteita heidän kyvykkyyksistään, ei konkreettisia tuloksia peittoa mikään.

Tuloksilla emme tarkoita ainoastaan heidän toteuttamiaan verkkokauppoja, vaan sitä mitä toteutetut verkkosivustot ovat pystyneet saavuttamaan. Kuinka uusi ratkaisu on vaikuttanut esimerkiksi kumppanin asiakkaan verkkosivustoliikenteeseen, konversioihin, myyntiin, asiakkaiden elinikäiseen arvoon, mobiiliostoksiin, kasvuun ja liikevaihtoon (tai mihin tahansa tärkeänä pitämääsi mittariin)?

Nämä tulokset antavat teille arvokasta näkemystä siitä, kykeneekö kumppani hyödyntämään teknologiaa todellisten ja käsin kosketeltavien tulosten saavuttamiseen myös omassa liiketoiminnassanne.

 

11. Hinta

Lopulta merkitystä on luonnollisesti myös hinnalla. Ja monissa tapauksissa tämä on merkittävä kriteeri lopullisen päätöksen taustalla. Ymmärrämme tämän – yrityksesi verkkokaupan budjetti on asetettu ja sinun täytyy pysyä budjetin rajoissa. On kuitenkin muutamia tekijöitä, joita hintaan liittyen on hyvä huomioida.

Verkkokaupparatkaisuissa on tyypillisesti erilaisia hinnoittelurakenteita ja aikatauluja, kumppanista riippuen. Yksi tarjous voi perustua kiinteisiin kustannuksiin, ja olla näin ollen hyvin läpinäkyvä – saat realistisen kuvan kokonaiskustannuksista sekä projektin ajalta että sen jälkeen. Vaihtoehtoisesti voit saada tarjouksen kumppanilta, joka tarjoaa matalamman lähtöhinnan saadakseen projektin, mutta veloittaakin sen jälkeen erillisiä kuluja sekä projektin kuluessa että sivuston julkaisun jälkeen. Tällaisessa tapauksessa ratkaisun lopullisen hinnan arviointi on mahdoton tehtävä.

Koska hinnoittelurakenteet ovat erilaisia, on suora tarjousten hintavertailu vaikeaa. Yksi kumppani voi vaikuttaa alkuun halvemmalta vaihtoehdolta, mutta millainen on lopputulos, kun muut veloitukset projektin myötä laskutetaan? Onkin ehdottoman tärkeää vaatia ratkaisutoimittajilta selkeyttä ehtojen osalta, kun pyydätte ja arvioitte tarjouksia.