Digital handel med Vaimo

Vårt utbud av lösningar inom digital handel är utformat för att kunna göra verklig skillnad för våra kunders verksamheter och vi specialanpassar alltid våra tjänster för att förbättra respektive kunds specifika digitala närvaro.

Vårt mål är att hjälpa till att forma våra kunders digitala verksamheter på bästa sätt samt att förbättra både kundens och slutkundens upplevelser.

Vi hanterar allt från att ta fram strategier till att utforma användarupplevelser. Vi jobbar också med att kontinuerlig optimering, i takt med att beteenden och trender förändras och utvecklas.

Two happy vaimo employees looking at laptop

Några av våra kundcase inom digital handel

 • Image of laptop screen featuring Runnings website

  Runnings

  Runnings är en amerikansk detaljhandlare som säljer ett omfattande urval av husdjurtillbehör och sport- och fritidsartiklar såsom jakt- och fiskeutrustning, kläder och skor, gräs- och…

  Se projekt
 • Förstudie – Tarkett

  Tarkett grundades redan 1886 och är ett av världens största golvföretag med verksamhet i över 100 länder. Företaget har 34 industrianläggningar, 1200 anställda och säljer…

  Se projekt
 • Pronovias banner image of bride wearing a bridal gown

  Pronovias

  Spanska Pronovias Group, vars huvudkontor ligger i Barcelona, är en av världsledarna inom bröllopskläder. Pronovias har funnits i över 50 år och företagets historia började…

  Se projekt

Vad är digital handel?

Begreppet digital handel är brett och inbegriper mer än e-handel. Digital handel omfattar alla typer av digitala handelsflöden och innefattar alla kundresans processer och kontaktpunkter. Begreppet innefattar även all teknik bakom handelsflöden och processer.

Ur konsumentens synvinkel innebär digital handel den digitala interaktionen med varumärken såsom möjligheten att göra olika typer av digitala inköp. För företag å andra sidan handlar digital handel i större utsträckning om tekniken som gör handeln möjlig.

Image of Vaimo office in Tallinn, Estonia

Affärsmodeller inom digital handel

Affärsmodellen inom digital handel utgör grunden för hur ett företag interagerar med sina kunder. Affärsmodellen avgör även hur ett företag genererar intäkter och hur produkter eller tjänster levereras. Nedan går vi igenom de affärsmodeller som vi jobbar mest med.

B2C e-handel

På Vaimo har vi lång erfarenhet av att bygga webbplatser för för B2C. Vi har arbetat med webbplatser inom många branscher, sektorer och på olika marknader. Vi hjälper våra kunder inom B2C att skapa sömlösa, engagerande och personliga kundupplevelser, i alla relevanta kanaler.

Image of Vaimo employee

B2B e-handel

Vår strategi för B2B fokuserar på modernisera B2B-processer. Vi arbetar med att effektivisera komplexa transaktioner och på att förbättra kundrelationer. Utforska vårt B2B-erbjudande nedan.

E-handel B2B »

Image of Vaimo employees

D2C e-handel

D2C främjar kundlojalitet genom personliga interaktioner och strömlinjeformade kundresor. Vaimo hjälper till att göra det möjligt för varumärken att skapa direkta förbindelser med sina kunder genom D2C.

E-handel D2C »

Vaimo employees working together

Marknadsplatser

Marknadsplatser är perfekt för varumärken som vill sälja sina produkter eller tjänster till konsumenter på en centraliserad plats. Det kan exempelvis handla om återförsäljare som vill utöka sina produkters synlighet eller ett varumärke som söker nya vägar. Våra lösningar optimerar strategier för marknadsplatser genom sömlösa integrationer med de stora aktörerna på området.

E-handel för marknadsplatser »

Close-up of person working on laptop

Orderhantering

Vi integrerar sömlösa system för orderhantering, lagerhantering och fulfilment. Upptäck hur vår expertis inom orderhantering kan optimera arbetsflöden och förbättra kundnöjdheten.

Orderhantering »

Image of Vaimo employees

Composable commerce

Tack vare composable commerce går det att kombinera olika plattformar och lösningar utifrån specifika behov. Med våra composable commerce-lösningar går det att specialanpassa IT-infrastrukturer till  marknadens föränderliga krav.

Composable commerce »

Image of Vaimo Tallinn office

Headless e-handel

Headless e-handel innebär att frontend och backend frikopplas från varandra vilket ger större flexibilitet i hur användargränssnitt och kundupplevelser skapas. Våra headless-lösningar gör att kunder kan komma längre än vad som är möjligt inom en traditionell struktur.

Headless e-handel »

Image of Kim in Stockholm

Composable architecture

Composable architecture innebär att flera olika, modulära och utbytbara, komponenter används för att bygga en IT-infrastruktur. Det här sättet att arbeta ger mer flexibilitet vid uppbyggnad av komplexa system eller applikationer. Våra lösningar ger våra kunder möjligheten att sömlöst integrera och optimera sin infrastruktur. Utforska hur våra lösningar inom composable architecture bidrar till en mer motståndskraftig och skalbar digital infrastruktur.

Composable architecture »

Image of Vaimo employee

Last mile delivery

Last mile delivery är den sista etappen i leveransprocessen. Den säkerställer att varorna levereras effektivt till slutkunden. Våra lösningar för last mile-leveranser utformas efter respektive kunds unika krav och garanterar att slutkunder får leveranser som är både snabba, punktliga och trevliga.

Last mile delivery »

Image of delivery man pushing a trolley with packages piled on it

Trender inom digital handel

Omnikanal

Omnikanals-strategier gör det möjligt för kunder att enkelt förflytta sig mellan olika kanaler såsom desktop, mobil, sociala medier och fysiska butiker. Omnikanal ger en enhetlig och konsekvent varumärkesupplevelse över samtliga kanaler vilket i sin tur ökar kundnöjdhet och varumärkeslojalitet.

AI (Artificial Intelligence)

AI gör det möjligt för företag att förstå kundbeteenden, förutsäga preferenser och leverera personliga rekommendationer. AI-chattbottar effektiviserar shoppingprocessen genom att boosta interaktioner med kunder och ge support i realtid.

AR (Augmented Reality) och VR (Virtual Reality)

AR gör det möjligt för kunder att visualisera produkter på olika sätt medan VR ger immersiva upplevelser. Båda teknikerna bidrar till mer interaktiva och engagerande digitala shoppingupplevelser.

Mobil handel

Mobiloptimering med responsiv design och användarvänliga mobilappar har länge varit en prioritet för företag. För konsumenter har det blivit en självklarhet att kunna handla bekvämt via mobila enheter.

Prenumerationsbaserade affärsmodeller

Prenumerationsbaserade affärsmodeller ger konsekventa inkomstkällor och långsiktiga relationer med kunder. För kunder innebär prenumerationen bekvämlighet och en mer specialanpassad upplevelse.

Röststyrd handel

Röststyrda assistenter, såsom Amazons Alexa och Google Assistant, blir allt vanligare. Många företag har anpassat sig snabbt till den här utvecklingen genom att optimera sina webbplatser för röstsökning.

Hållbarhet och etisk handel

Dagens konsumenter är mer medvetna än tidigare om den miljömässiga och sociala påverkan som deras inköp har. Företag med hållbara arbetssätt, transparent information och socialt engagemang blir därför allt populärare.

Conversational commerce

Kommunikation i realtid via chatt  ger möjlighet till personlig assistans, orderspårning och snabba svar på kundförfrågningar. Denna trend ökar kundengagemanget och effektiviserar köpprocessen. Den bidrar även till ökad kundnöjdhet generellt.

Vanliga frågor om digital handel

Digital handel omfattar alla typer av digitala handelsflöden och innefattar alla kundresans processer och kontaktpunkter. Begreppet innefattar även all teknik bakom.

Digital handel inbegriper mer än e-handel. E-handel fokuserar på transaktioner inom framförallt B2C. Digital handel, däremot, omfattar alla olika sorters digitala handelsflöden och tekniken som krävs för att skapa dem.

Digital handel ger företag ökad räckvidd och effektivitet och det ger kunder mer bekväma shoppingupplevelser.

Omnikanalhandel innebär att man erbjuder en sömlös och integrerad shoppingupplevelse i alla olika kanaler/enheter såsom till exempel desktop, mobil, fysiska butiker och sociala medier.

De viktigaste faktorerna för en bra kundupplevelse är ett användarvänligt gränssnitt, snabba laddningstider, säkra transaktioner samt personligt anpassat innehåll.

Dataanalys är viktigt för att kunna förstå trender i kunders beteende och preferenser. Informationen kan användas för att fatta välgrundade beslut inom olika områden.

Mobil handel är avgörande eftersom allt fler konsumenter handlar via smartphones. Mycket av den digitala handeln behöver alltså vara mobilvänlig för att vara konkurrenskraftig.

Några av de viktigaste åtgärderna när det gäller säkerheten vid digitala transaktioner är att ha säkra betalningsportaler, krypteringsteknik och att följa säkerthetsstandarder inom branchen.

Några av de främsta utmaningarna är konkurrens, säkerhetproblematik, att kontinuerligt uppdatera tekniken samt att kunna leva upp till konsumenternas föränderliga förväntningar.

Digital handel underlättar skapandet av personliga interaktioner, lojalitetsprogram och riktad marknadsföring, vilket sammantaget bidrar till positiva kundupplevelser som uppmuntrar till återkommande affärer.

Sociala medier spelar en viktig roll för digital handel i och med att de fungerar som plattformar för marknadsföring, kundengagemang och direktförsäljning.

Det krävs kontinuerlig anpassning, att man håller sig informerad om tekniska framsteg samt att man skapar en företagskultur som präglas av innovation.

Image of Vaimo office in Tallinn

Utmaningar inom digital handel

Att hantera utmaningarna inom digital handel kräver kontinuerlig utvärdering och anpassning av strategin.

Säkerhet01

Kunddata, betalningsinformation och känsliga uppgifter behöver skyddas. Att implementera robust kryptering, säkra betalningsgateways och att hålla sig uppdaterad inom it-säkerhet är avgörande för att både bygga upp och bibehålla kundernas förtroende.

Konkurrens02

Att differentiera sitt varumärke är avgörande. Att utveckla ett unikt värdeerbjudande med effektiva marknadsföringsstrategier och att leverera exceptionella kundupplevelser gör det lättare att stå sig i konkurrensen.

Teknik03

Att ha koll på trender, såsom mobil handel, AI och AR, är viktigt. Kontinuerliga investeringar i innovation och infrastruktur är avgörande för att förbli konkurrenskraftig.

Förtroende04

Potentiella kunders oro för dataskydd, bedrägerier och otillfredsställande shoppingupplevelser är en stor utmaning inom digital handel. Genom att säkerställa en trygg och smidig köpprocess får man kundernas förtroende.

Logistik 05

Problem som leveransförseningar, felaktig spårningsinformation och /eller lagerhanteringsproblem kan leda till negativa upplevelser. Returer är också en stor utmaning som många e-handlare kämpar med att implementera på rätt sätt, särskilt när kundernas förväntningar är höga. Att implementera strömlinjeformade logistiska processer samt effektiva lagerhanteringssystem hjälper till att övervinna dessa utmaningar.

Konsumentbeteende06

Det digitala konsumentbeteendet utvecklas snabbt och drivs av bland annat trender och tekniska framsteg. Företag måste förr eller senare anpassa sina strategier efter det förändrade beteendet.

Efterlevnad av relevant lagstiftning07

Digital handel omfattas av olika regelverk och standarder, som varierar beroende på region och bransch. Alla verksamheter behöver se till att de följer den lagstiftning som rör bland annat dataskydd, konsumenträttigheter och digitala transaktioner.

Mobiloptimering08

Att säkerställa mobiloptimering kan vara en stor utmaning. Webbplatser och applikationer behöver kunna utformas och optimeras för olika skärmstorlekar och operativsystem för att ge en sömlös och användarvänlig upplevelse.

Hur Vaimo kan hjälpa till

På Vaimo har vi över 15 års erfarenhet av digital handel och vi står i framkant när det gäller teknisk innovation. Vår strävan efter högsta kvalitet återspeglas i våra strategiska partnerskap med de bästa företagen inom respektive område. Vi samarbetar sömlöst med flera branschledare och erbjuder en omfattande uppsättning innovativa lösningar.

Behöver ni hjälp med att se över er digitala strategi? Vi berättar gärna mer om hur våra lösningar kan förbättra er verksamhet.

Kontakta oss »

photo of smiling vaimo employee behind her computer

Våra partners

Inom digital handel sker förändringar konstant. På Vaimo håller vi oss i framkant av den tekniska utvecklingen. Vi tar kontinuerligt in nya verktyg och vi utvecklar nya färdigheter efter behov.

Kontakta oss

Hej!

Välj sida: