Traditionella e-handelsplattformar vs composable commerce-plattformar

Traditionella e-handelsplattformar ger en allt-i-ett-lösning med både frontend- och backend-funktioner samlade. En composable commerce-plattform däremot har endast en backend vilket gör det möjligt för företag att lägga till en separat frontend och andra speciellt utvalda tjänster utifrån deras unika önskemål.

Både traditionella och composable commerce-plattformar har sina fördelar. Det handlar om att ta reda på vad som är rätt för er verksamhet.

 

 

 

plattformstyp fördelar nackdelar
traditionella e-handelsplattformar
 • Användarvänliga och relativt snabba att driftsätta
 • Har lättförståeliga out-of-the-box-funktioner
 • Enkla att hantera och smidiga att underhålla
 • Lägre initiala utvecklingskostnader
 • Bra support och stort community
 

 • Vendor lock-in
 • Utmaningar vad gäller skalbarhet och framtidssäkring
 • Utmaningar vad gäller uppgraderingar och kompatibilitet med integrationer från tredje par
composable commerce-plattformar
 • Flexibla och anpassningsbara
 • Skalbara och smidiga
 • Kompatibla med andra system
 • Kostnadsoptimering
 • Innovativa och framtidssäkra
 • Komplexa och teknisk krävande
 • Utmaningar i samband med integration
 • Ökad komplexitet i förvaltningen
 • Högre kostnader för utveckling och underhåll
 • Potentiellt leverantörsberoende
Abstract header image

Jämförelse av traditionella e-handelsplattformar

Med en traditionell e-handelsplattform kan företag bland annat hantera webbplats, försäljning och marknadsföring. I traditionella plattformar ingår en omfattande uppsättning verktyg och funktioner för att skapa, anpassa och optimera digitala storefronts.

En traditionell e-handelsplattform omfattar i allmänhet följande komponenter:

 • Skapande av e-handel
 • Hantering av produktkatalog
 • Kundvagn och utcheckning
 • Order- och kundhantering
 • Integration av betalnings- och fraktlösningar
 • SEO (Sökmotoroptimering)
 • Analys och rapportering
 • Mobilanpassning
 • Integration och skalbarhet

Nedan har vi jämfört olika traditionella e-handelsplattformar. Vårt urval är baserat på de mest populära plattformarna för medelstora till stora e-handelsföretag.

Source: Magic Quadrant for Digital Commerce, 2022

 

 

plattform headless CMS passar för fördelar nackdelar
Adobe Commerce (Magento) Headless-funktioner via GraphQL API Inbyggt CMS, Pagebuilder
 • Medelstora till stora företag som behöver mer kontroll över e-handeln
 • B2B e-handel
 • Anpassningsbara eller nischade marknadsplatser
 • Omnikanal
 • Robust och skalbar
 • Flexibel och anpassningsbar
 • Inbäddad AI
 • Många funktioner
 • Community-stöd
 • Stödjer PWA:er (progressiva webbapplikationer)
 • Personalisering över flera kanaler
 • Kräver teknisk expertis på hög nivå
 • Högre tekniska krav kan leda till ökade kostnader
 • Saknar automatiska funktioner och versionsuppdateringar
Salesforce Commerce Cloud (Demandware) Headless-kapacitet genom API-first approach Levereras med inbyggt CMS, SiteGenesis
 • Mellanstora till stora företag
 • B2C
 • D2C
 • Globala e-handlar
 • Lämpar sig för både B2B-, B2C- och B2B2C-företag
 • Integration med alla Salesforce-system
 • Sofistikerad AI-teknik
 • Funktionalitet för flera webbplatser
 • Delade Lightening-tjänster
 • Separata plattformar för B2C och B2B (Demandware vs Cloudcraze)
 • Begränsad anpassning jämfört med andra lösningar som är helt headless
 • Äldre infrastruktur
SAP Commerce Headless-funktioner via RESTful API Levereras med inbyggt CMS, SmartEdit
 • Stora företag med komplex verksamhet och/eller stora produktkataloger
 • B2B e-handel
 • Företag inom tillverkning och distribution
 • Global e-handlar med flera olika kanaler
 • Bra för B2B
 • Bra integrationsmöjligheter med andra SAP-lösningar och tredjepartssystem
 • Sämre för B2C
 • Plattformens komplexitet kan leda till längre time-to-market
 • Äldre infrastruktur
Shopify Headless-funktioner via Storefront API Levereras med inbyggt CMS, Shopify CMS
 • Små till medelstora företag
 • D2C-e-handel
 • Nischade/specialiserade e-handlare
 • Prenumerationsbaserade företag
 • Lätt att använda
 • Stort urval av appar och integrationer
 • Stödjer komplex användning

 

 • Utformat för mindre kataloger
 • Begränsad anpassning
 • Begränsad skalbarhet
 • Limited multisite capabilities
 • Begränsad kapacitet för flera webbplatser
 • Nya inom B2B
Vaimo people on the composable architecture page.

Vanliga frågor om traditionella e-handelsplattformar

En traditionell e-handelsplattform är ett mjukvaruprogram eller en onlinetjänst som gör det möjligt att skapa, hantera och driva e-handlar och digitala marknadsplatser.

En e-handelsplattform tillhandahåller de verktyg och funktioner som krävs för att skapa och hantera e-handlar och digitala marknadsplatser.

En traditionell e-handelsplattform brukar ha följande funktioner:

 • Skapande av e-handel
 • Hantering av produktkatalog
 • Kundvagn och utcheckning
 • Order- och kundhantering
 • Integration av betalnings- och fraktlösningar
 • SEO (sökmotoroptimering)
 • Verktyg för analys och rapportering
 • Mobilanpassning
 • Integration och skalbarhet

Detta är de främsta fördelarna med en traditionell e-handelsplattform:

 • Enkel att använda och relativt snabb driftsättning
 • Omfattande och färdigutvecklade funktioner
 • Förenklad hantering och underhåll
 • Lägre initiala utvecklingskostnader
 • Support och community

Några vanliga traditionella e-handelsplattformar är:

 • Adobe Commerce (Magento)
 • Salesforce Commerce Cloud (Demandware)
 • SAP Commerce
 • Shopify

Fundera över följande frågor när ni bestämmer vilken traditionell e-handelsplattform som är bäst för er:

 • Vilka är våra affärskrav och hur stämmer de överens med den e-handelsplattform vi överväger
 • Är användarvänlighet viktigt för oss? Har vårt team tillräckliga tekniska kunskaper för att hantera plattformen eller kommer vi att behöva ta hjälp?
 • Vilken lösning använder konkurrerande eller liknande varumärken eller e-handlare?
 • Vad är den totala kostnaden för plattformen inklusive implementering, licenser och underhåll?
 • Är plattformen flexibel och anpassningsbar?
 • Erbjuder plattformen mobilanpassad design?
 • Vilka integrationsmöjligheter har plattformen?
 • Vilka betalningsgateways stödjer plattformen?
 • Kan plattformen växa med vår verksamhet?
 • Hur ser plattformens kundsupport, community och andra resurser ut?
 • Har plattformen tillräckliga säkerhetsåtgärder?
abstract image of people in the lobby of a modern art center with a blurred background

Jämförelse av composable commerce-plattformar (komponentbaserade plattformar)

A Composable commerce är en approach för e-handel som fokuserar på flexibilitet och som innebär att man kopplar ihop flera system med hjälp av API:er (Application Programming Interfaces). Composable commerce går ut på att bygga ihop och integrera annars oberoende tjänster, applikationer och funktioner och på så vis skapa en skräddarsydd e-handelslösning. De olika komponenterna kan vara funktioner som hantering av produktkataloger, kundvagn och utcheckning, lagerhantering, betalningshantering, personalisering, sökning med mera.

Composable commerce-plattformar är headless och kräver därför separat frontend och CMS. Ibland har plattformarna en grundläggande frontend/CMS men det inte säkert att dessa uppfyller era krav.

Den som jämför komponentbaserade plattformar bör fokusera på följande punkter:

 • API-first approach
 • Arkitektur för mikrotjänster
 • Modulära och utbytbara komponenter
 • Flexibilitet och anpassning
 • Skalbarhet och smidighet
 • Leverantörsneutralitet

Här har vi jämfört några av de vanligaste composable commerce-plattformarna. Vi har utgått valt ut de populäraste modellerna för medelstora till stora e-handelsföretag.

Källa: Magic Quadrant for Digital Commerce, 2022

 

 

plattform passar för fördelar nackdelar    
Commercetools
 • Större företag med internationell närvaro
 • Företag med höga krav på omnikanal
 • Innovativa och komplexa kundupplevelser
 • Enkel att underhålla, att skala upp och att komplettera med funktioner
 • Utvecklarvänligt med omfattande anpassnings-verktyg
 • MACH-influerad
 • Kostnadsfri test-version
 • Storefront- och sidbyggare
 • Brant inlärningskurva för otekniska användare
 • Få partners
 • Kräver tekniskt kunnigt e-handelsteam för att hantera integrationer
Spryker
 • B2B
 • D2C
 • Digitala marknadsplatser och plattformsföretag
 • Företag med komplexa och branschspecifika e-handelskrav
 • Omfattande utbud av moduler och tillägg
 • Utvecklarvänlig miljö med omfattande SDK-dokumentation
 • Modulär och skalbar
 • Brant inlärningskurva för otekniska användare
 • Den modulära arkitekturen och de avancerade funktionerna kan kräva en högre nivå av teknisk expertis
 • Begränsad uppsättning inbyggda funktioner
 • Begränsat användargränssnitt
Elastic Path
 • Medelstora företag
 • Headless-arkitektur
 • Företag med höga krav inom omnikanal
 • Företag med abonnemangstjänster
 • Komplexa produkt- och priskonfigurationer
 • Bra B2B-funktioner
 • Bra integrationsmöjligheter med andra SAP-lösningar och tredjepartssystem
 • Svagare B2C-funktioner
 • Plattformens komplexitet kan leda till längre time-to-market
BigCommerce
 • Små till medelstora företag
 • Snabbväxande företag
 • Omnikanal-handlare
 • B2B
 • Internationell e-handel
 • Starka SEO-funktioner
 • Mycket god flexibilitet
 • Många inbyggda funktioner
 • Obegränsad bandbredd
 • Inga transaktionsavgifter
 • Stort utbud av applikationer
 • Begränsat marketplace för applikationer
 • Saknar prenumerations- och multispråksfunktioner
 • Årligt försäljningstak
 • Inga verktyg för e-postmarknadsföring
 • Begränsad support för större företag
Happy older man with an alterative haircut happily shops on his mobile phone, presumably because of the amazing digital experience the ecommerce store offers him.

Vanliga frågor om composable commerce-plattformar (komponentbaserade plattformar)

Composable Commerce-lösningar innebär att man sätter ihop en lösning med en komination av modulära komponenter eller tjänster i motsats till traditionella plattformar som har allt i ett. En composabe commerce-e-handelsplattform utgör e-handelsmotorn (backend).

Förenklat kan man säga att en composable commerce-plattform är en frikopplad backend eller en e-handelsmotor. En traditionell e-handelsplattform däremot har både backend och en frontend.

 • Flexibilitet och anpassning
 • Bättre innovationsförmåga och snabbare marknadsintroduktion
 • Framtidssäkrad lösning
 • Anpassningsbar
 • Sömlös integration med tredjepartsapplikationer
 • Optimerad för ökad prestanda och effektivitet
 • Skalbarhet och smidighet
 • Minskad leverantörslåsning

Komponentbaserade e-handelslösningar är som en uppsättning legobitar på så sätt att man enkelt kan lägga till och plocka bort bitar.

I en komponentbaserad lösning ”kommunicerar” de olika systemen med varandra via API:er (Application Programming Interfaces). Oberoende tjänster, applikationer och funktioner kan på så sätt kopplas ihop till en skräddarsydd e-handelslösning.

Komponenterna kan omfatta funktioner som hantering av produktkataloger, kundvagn och utcheckning, lagerhantering, betalningshantering, personalisering och sökning.

 

Med composable commerce går det att förnya och experimentera med nya funktioner. Eftersom ”pusselbitarna” kan tas bort eller läggas till är det lättare att prova sig fram med nya element i e-handelns storefront.

Det är enklare och går snabbare att lansera nya funktioner och produkter med composable commerce eftersom varje team arbetar självständigt. Med en traditionell e-handelsplattform behöver alla team samarbeta och förlita sig mer på varandra, vilket kan leda till försenade lanseringar.

 

I valet av en komponentbaserad plattform bör man ställa sig följande frågor:

 • Går det lätt att välja, integrera och anpassa komponenter så att de passar behoven?
 • Utvärdera den komponentbaserade plattformens modulära arkitektur och urvalet av tillgängliga mikrotjänster. Stämmer de överens med era verksamhetskrav?
 • Tillhandahåller plattformen sömlös integration med tjänster och verktyg från tredje part såsom betalnings-gateways, analysleverantörer och fraktleverantörer?
 • Går plattformen att skala upp?
 • Är plattformens utvecklingsresurser, community-support och dokumentation tillräckliga för era behov?
 • Prioriterar plattformen säkerhet?
 • Ingår support från leverantören?
 • Vad blir den totala kostnaden inklusive implementering, licensavgifter och underhåll?
 • Är plattformen lätt att använda och ger den en användarupplevelse som motsvarar era förväntningar?
Image of Vaimo employees looking at laptop together.

CMS (Content management system)

Ett CMS är en programvara som används till att skapa, hantera och anpassa digitalt innehåll. Det har vanligtvis ett användarvänligt gränssnitt och en uppsättning verktyg som gör det enkelt att organisera, redigera och publicera innehåll på webbplatser och andra digitala plattformar utan att behöva omfattande teknisk kunskap.

Ett CMS gör det enklare att hantera innehåll eftersom det frikopplar innehållet från presentationslagret och fokus kan på så sätt istället läggas på att skapa och organisera innehåll. CMS:et hanterar de underliggande tekniska aspekterna som formatering, styling och strukturering av innehållet för visning.

Ett CMS består vanligtvis av två huvudkomponenter:

 • Applikation för innehållshantering: CMS:ets backend där innehåll skapas, redigeras och hanteras.
 • Applikation för innehållsleverans: CMS:ets frontend som hanterar presentationen och leveransen av innehållet till slutanvändarna.

 

Nedan jämför vi olika CMS. Vårt urval är baserat på de mest populära systemen för medelstora till stora e-handelsföretag.

 

Källa: Magic Quadrant for Digital Commerce, 2022

 

 

 

platform passar för fördelar nackdelar    
Contentful
 • Mellanstora och stora e-handlare
 • Internationella företag och företag med flera kanaler
 • Företag med snabb förändringstakt
 • Flexibel och anpassningsbar
 • Headless-arkitektur
 • Bra API-kapacitet
 • Omfattande integrationer med tredje part
 • Stöd för flera språk
 • Kan ta lång tid att lära sig för otekniska användare
Storyblok
 • Innehållsdriven e-handel
 • Internationell e-handel med flera kanaler
 • Utvecklar-centrerade företag
 • Startups med snabb tillväxt
 • Intuitivt användargränssnitt
 • Samarbete i realtid
 • Leverans av innehåll i flera kanaler
 • Stödjer internationell e-handel
 • Rimliga prissättnings-planer
 • Begränsade anpassningsalternativ
 • Kan kräva extra utveckling vid komplexa krav
Graph CMS
 • Specialanpassade e-handelslösningar
 • PWA:er
 • E-handel med flera kanaler
 • Internationell e-handel
 • GraphQL-baserad
 • Intuitiv innehållsmodellering
 • Användarvänligt gränssnitt
 • Flexibla API:er
 • Stöd för flera miljöer
 • Modernt modulbaserat CMS
 • Begränsade integrationer från community och tredje part
 • Kan kräva teknisk expertis för avancerad anpassning
Optimizely (Episerver)
 • Mellanstora till stora e-handlare
 • Internationell e-handel med flera kanaler
 • B2B
 • Robusta funktioner för innehållshantering
 • Verktyg för digital marknadsföring
 • Funktioner för personalisering
 • Stark integration med e-handel
 • Traditionellt CMS ingår, mer mall-baserat, full funktionsuppsättning
 • Brant inlärningskurva
 • Enterprise-prissättning
 • Passar ej för mindre projekt
Adobe Experience Manager
 • Företag som vill ansluta sig till Adobes omfattande ekosystem
 • Storskaliga e-handlare
 • Internationnella e-handlare med omnikanal
 • Stabil och har många funktioner
 • Bra funktioner för digital marknadsföring
 • Mycket skalbar
 • Omfattande integrationer med andra Adobe-produkter
 • Högre kostnad
 • Komplex installation och implementering
 • Kan kräva specialiserad teknisk expertis
Prismic
 • Innehållsfokuserade företag som jobbar mycket med storytelling
 • Headless och frikopplad e-handel
 • API-baserad
 • Flexibel modellering av innehåll
 • Lätt att installera och använda
 • Överkomlig prissättning
 • Begränsade out-of-box-funktioner
 • Ej lämplig för stora och komplexa projekt
CraftCMS
 • Små till medelstora företag
 • Design- och anpassningsorienterade företag
 • Användarvänligt gränssnitt
 • Bra funktioner för redigering av innehåll
 • Flexibla mallar
 • Robusta verktyg för utvecklare
 • Aktivt community
 • Begränsat med färdigbyggda funktioner
 • Kan kräva extra utvecklingsarbete för avancerade funktioner
Sanity
 • Företag med tekniskt kunniga team som vill ha moderna, utvecklingsfokuserade lösningar
 • Headless och frikopplad e-handel
 • Anpassnings- och utvecklingsorienterad approach
 • Flexibel och anpassningsbar
 • Samarbete i realtid
 • Inkluderar GraphQL API
 • SBra verktyg för utvecklare
 • Fungerar bra även för innehållstunga projekt
 • Inte användarvänligt för otekniska användare
 • Begränsad out-of-box-funktionalitet
Drupal
 • Innehållsdrivna e-handelsföretag
 • Robust och flexibel
 • Fungerar bra för enkla och småskaliga projekt
 • Omfattande ekosystem för moduler
 • Bra community-stöd
 • Brant inlärningskurva
 • Kan kräva extra teknisk expertis
 • Kan kräva ytterligare resurser
Bloomreach
 • Företag som vill ha en “customer experience suite” i vilken CMS:et ingår
 • Stora detaljhandelsföretag
 • Personliga och riktade e-handelsupplevelser
 • Internationell e-handel med flera kanaler
 • B2B-e-handel
 • AI-driven kundanpassning
 • Robusta funktioner för sökning och merchandising
 • E-handelsfokuserat
 • Skalbar för stora projekt
 • Äldre arkitektur (Hippo CMS)
 • Hög prissättning
 • Komplex implementering
 • Kan kräva specialiserad expertis
 • Inkluderar en komplett customer experience suite, inte bara ett CMS
Serene office setting.

Vanliga frågor om CMS

Ett CMS är en programvara som används till att skapa, hantera och anpassa digitalt innehåll.

Ett CMS frikopplar skapande och hantering av innehåll från de tekniska aspekterna av webbplatsutveckling och design.

Ja det går att använda ett CMS med en traditionell e-handelsplattform. Vanligtvis levereras dock traditionella e-handelsplattformar med robusta CMS-system. Se till att utvärdera om det CMS som ingår i en potentiell e-handelsplattform uppfyller era förväntningar.

 • Enkel organisering av innehåll
 • Smidig hantering av arbetsflöden
 • Användarvänligt skapande och hantering av innehåll
 • Flexibel design med ett brett utbud av teman, mallar och designmöjligheter
 • Funktioner för återanvändning av innehåll och versionskontroll
 • SEO-vänliga plugins
 • Skalbarhet för växande innehållsvolym och trafik
 • Funktioner för att skapa och redigera innehåll
 • Hantering och organisation av innehåll
 • Hantering av användare
 • Versionskontroll och revisionshistorik
 • Publicering och schemaläggning av innehåll
 • Hantering av media
 • Mallar och teman
 • SEO-optimering
 • Sök och navigering för att hitta innehåll
 • Analys och rapportering
 • Tillägg och plugins för att utöka CMS-systemets funktionalitet
 • Stöd för innehåll på flera språk

I samband med val av CMS bör man ställa följande frågor:

 • Vilken typ av innehåll tänker ni publicera och vilken funktionalitet behöver ni för att uppnå detta?
 • Är CMS-systemet skalbart och flexibelt så att det kan växa med ert företag?
 • Tillhandahåller CMS:et de verktyg som krävs för att ni effektivt ska kunna hantera och organisera ert innehåll?
 • Stämmer teman och mallar överens med webbplatsens önskade utseende och känsla?
 • Stödjer CMS:et era SEO- och marknadsföringsmål?
 • Does the CMS support your SEO and marketing objectives?
 • Är CMS:ets community och supportresurser tillräckliga?
 • Är CMS:ets säkerhetsfunktioner tillräckliga och släpper CMS:et regelbundet säkerhetsuppdateringar?
 • Hur mycket kostar CMS-systemet inklusive licensavgifter, hostingkrav och extra kostnader för exempelvis plugins?
Image showing Vaimo office workers in the background.

Bättre kundupplevelser med rätt e-handelsplattform

I takt med att den digitala marknaden mognat har det inte blivit lättare att bygga en bra teknisk-stack. Faktum är att det tvärtom blir mer utmanande, dyrare och mer komplicerat hela tiden. Med den ökade komplexiteten följer också en högre standard för kundupplevelserna.

Framgångsrika varumärken och detaljhandlare vet deras främsta marknadsföringskanal oftast är den digitala. De vet att när människor tänker på ett varumärke eller en återförsäljare är det första de gör att ta fram sin telefon och googla. Låt det första intrycket av ert varumärke göra skillnad.

Med rätt plattform kan ni leverera fantastiska kundupplevelser och stötta er tillväxt.

Rätt partner ser till att ni väljer rätt plattform för ert företag.

Vaimo är ett bra val av partner om detta beskriver er:

 • Ett mellanstort till stort företag
 • Ni vill bygga om er kundupplevelse
 • Ni letar efter en partner som kan hjälpa er från början till slut

Talk to us today.

Kontakta oss i dag »

Våra partners

Hej!

Välj sida: