Modulaarinen tapa rakentaa omat palvelut verkkoon on houkuttelevaa useasta syystä. Keskeisin kuitenkin lienee se, että kun yritys ei ole naimisissa yhden out-of-the-box alustakokonaisuuden kanssa, voi vapaasti rakentaa oman ekosysteemin valitsemalla siihen juuri itselle parhaiten sopivat järjestelmät ja sovellukset. Tämä taas mahdollistaa ihanteellisen asiakaskokemuksen tarjoamisen, joka näkyy nopeasti myös viivan alla. Tästä syystä headless-arkkitehtuuri jatkaa verkkokauppamaisemassa nousuaan ja niinpä myös digitaalinen kaupankäyntialusta commercetools kerää jatkuvasti enemmän suosiota.

 

Mikä commercetools?

Commercetools on pilvipohjainen headless-kaupankäyntialusta, joka suunniteltiin moderniksi digitaalisen kaupankäynnin ratkaisuksi. Headless-arkkitehtuuri tarkoittaa, että taustajärjestelmä ja käyttöliittymä ovat erillään toisistaan. Commercetoolsin alustan toimiessa digitaalisen kaupan taustajärjestelmänä, yrityksillä on mahdollisuus rakentaa pilvialustan päälle omaan liiketoimintaan sopiva teknologiakokonaisuus.

Commercetools sopii osaksi mikropalveluarkkitehtuuria, jossa kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä rajapintojen (API) kautta ja jokaista API:a voidaan käyttää itsenäisesti. Rajapintojen joustavuuden ansiosta kauppiaat voivat olla ketteriä dynaamisessa digitaalisen kaupankäynnin maailmassa.

Vuodesta 2010 lähtien Fortune 500 -yritykset eri toimialoilta vähittäiskauppiaista valmistajiin, ovat hyödyntäneet commercetoolsia digitaalisen kaupankäynnin taustajärjestelmänään. Myös Gartner nimesi commercetoolsin johtajaksi vuoden 2021 Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Commerce -tutkimuksessa. He saivat tunnustusta sekä B2B- että B2C-digitaalikaupan ratkaisuistaan.

 

commercetools-alusta digitaaliseen kaupankäyntiin

 

Taustalla MACH-arkkitehtuuri

Commercetools on ollut keskeinen toimija edistämässä digitaaliseen kaupankäyntiin liittyvää headless-konseptia ja vahva MACH:n periaatteiden lähettiläs. Useat uudet, johtavat teknologia-alustat hyödyntävät MACH:ia ja sen perustana toimivia teknologiaperiaatteita. Mistä siis oikeastaan on kyse?

MACH on akronyymi, joka muodostuu sanoista Microservices, API-first, Cloud-native ja Headless. Se on siis kattotermi, joka kokoaa nämä joustavat teknologiat yhteen.

Edellä mainitut teknologiat muodostavat yhdessä taustajärjestelmän yrityksen digitaaliselle liiketoiminnalle ja tarjoavat todella avoimen, modulaarisen ympäristön. Modulaarinen ympäristö kasataan nimensä mukaisesti eri osista ja siinä voidaan siis hyödyntää MACH-arkkitehtuuria taustajärjestelmässä (backend) ja haluttua teknologiaa käyttöliittymän puolella (frontend).

MACH-periaate mahdollistaa yrityksille korkeatasoisen hallinnan ja paremman ketteryyden, jonka avulla yritykset voivat omaksua innovaatioita ja reagoida muutoksiin nopeammin sekä pienemmällä riskillä kuin koskaan ennen. MACH voi toimia myös ydinteknologiana, kun digitaalisessa liiketoiminnassa halutaan hyödyntää kokonaisvaltaisempaa Composable-lähestymistapaa.

 

Commercetoolsin mahdollisuudet

Headless-alusta tarjoaa yrityksille mahdollisuuden rakentaa digitaalisen kaupankäynnin alustasta juuri sellaisen kuin millaiseksi sen itse haluaa visioida. Koska käyttöliittymää ei ole määritelty ennalta, kehittäjät voivat rakentaa commercetoolsin kaupankäyntialustan päälle ainutlaatuisen käyttöliittymän ja esityskerroksen, joka sopii täsmälleen yrityksen brändiin. Alusta sopiikin osaksi Composable-arkkitehtuuria. Verkkokaupan ja kokonaisen digitaalisen bisneksen rakentaminen headless-teknologialla tarjoaakin lähes rajattomasti mahdollisuuksia mukauttamiselle ja personoinnille.

 

Luo upeita digitaalisia kokemuksia ketterästi

Commercetools antaa vapauden luoda unohtumattomia kokemuksia asiakkaiden suuntaan. Teknologian myötä on mahdollista vastata omien asiakkaiden tarpeisiin kaikissa kanavissa ja digitaalisissa kosketuspisteissä, läpi koko ostomatkan. Tämä tarkoittaa, että voit lisätä konversioita upeilla ostoskokemuksilla, kasvattaa liikennettä digitaalisiin kosketuspisteisiin sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta.

Alustaan voi integroida saumattomasti laajan valikoiman palveluita ja järjestelmiä, mukaan lukien markkinapaikat, sosiaaliset alustat, älylaitteet ja IoT-sovellukset. Rakenna innovatiivisia, rikastettuja ostokokemuksia sisällyttämällä verkkokokonaisuuteenne esimerkiksi seuraavanlaisia ulottuvuuksia:

 • Chatbot
 • Lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR)
 • Virtuaalitodellisuus (Virtual Reality, VR)
 • Sosiaalinen kaupankäynti (Social Commerce), kuten Osta-painikkeet sosiaalisen median alustoilla sekä videot, joissa näkyvät tuotteet ovat nopeasti ostettavissa
 • Puheen avulla ostaminen (Voice Commerce), eli äänikomennot tuotteiden etsimiseen ja ostamiseen

Ketteryys tuo mukanaan mahdollisuuden testata uusia liiketoimintamalleja nopeasti. Muokkaa asiakaspolkua tunnissa, julkaise uusi kampanja päivässä, suorita A/B-testejä tai käynnistä ääni- ja tekoälykokeita muutamassa päivässä tai lisää uusi kanava viikossa. Voit muokata mitä tahansa ostokokemuksen elementtiä erikseen, joten pysyt aina käyttäjän toiveiden tasalla.

Millaisia ominaisuuksia verkkokauppoihin implementoidaan nyt? Katso suurimmat trendit 2022.

 

Case-esimerkkejä commercetoolsin hyödyntämisestä

Audi rakensi commercetoolsin avulla skaalautuvan, globaalin arkkitehtuurin, jota hyödyntäen Audin asiakkaat voivat ostaa ja aktivoida autoonsa uusia toimintoja suoraan myAudi-sovelluksen kautta.

AT&T:n vanha kaupankäyntialusta ei taipunut todelliseen monikanavaiseen myyntiin, eikä se kommunikoinut tehokkaasti eri järjestelmien kanssa. AT&T valitsi commercetoolsin, sillä se antoi heille joustavuutta lisä- ja ristiinmyynnissä missä tahansa verkko-omaisuudessa sekä ketteryyttä rakentaa mikropalveluita tarpeiden mukaan.

 

Kuinka pääset alkuun

Yrityksen tarpeisiin kannattaa valita alusta, joka kattaa tämänhetkiset tarpeet, mutta mahdollistaa myös toiminnan skaalaamisen sekä ottaa huomioon pidemmän aikavälin strategisen suunnan ja tarpeet. Kun olet varma, että headless-ratkaisu sopii yrityksellenne, on aika lähteä suunnittelemaan siirtymistä.

 

Siirtyminen commercetools-alustalle

1. Rakenna migraatiosuunnitelma

 • Listaa tärkeät virstanpylväät, tavoiteltavat lopputuotokset ja luo aikajana
 • Tiekartan pitäisi käsittää kolme aluetta: data, liiketoimintalogiikka ja UI/UX

2. Koosta, tuo alustalle ja tarkista tiedot

 • Commercetoolsin joustava tietomalli mahdollistaa reaaliaikaiset päivitykset
 • Valitse haluamasi tiedot ja tuo ne alustalle API-kutsujen kautta

3. Räätälöi alusta liiketoimintaasi sopivaksi

 • Mukauta valmiita ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, tai rakenna kokonaan omia
 • Helposti laajennettavan alustan avulla voit luoda juuri sellaisen asiakaskokemuksen, jonka yrityksesi haluaa tarjota asiakkaille

 

Tukea headlessin käyttöönottoon

Vaimolla tuemme brändejä ja kauppiaita digitaalisen läsnäolon kasvattamisessa ja kokemusvetoisen kaupankäynnin rajojen ylittämisessä. Vaimo on commercetoolsin virallinen kumppani ja auttaa strategisessa suunnittelussa sekä toteutusten rakentamisessa commercetools-alustalle. Commercetools edellyttää kumppaneiltaan kykyä johdattaa alustan käyttäjät menestykseen ja yhdistämällä commercetoolsin MACH-alustan sekä Vaimon verkkokauppaosaamisen, meillä onkin hyvät mahdollisuudet rakentaa teidän asiakaskunnallenne loistavia kokemuksia sekä B2B– että B2C-puolella.